Gå til indhold

Stor interesse for bevillinger til internationale netværksaktiviteter mellem forsknings- og innovationsaktører

15. december 2023
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen bevilliger i 2023 mere end 15 millioner til netværksskabende aktiviteter mellem forsknings- og innovationsaktører i Danmark og lande uden for EU og EØS. Pengene bevilliges via ansøgninger til Global Innovation Network Programme (GINP).

Global Innovation Network Programme er rettet mod institutter på universiteter, klynger, Godkendt teknologisk Servíce (GTS’er), hospitaler med forskning og andre statsfinansierede forskningsinstitutioner. Formålet er at øge disse aktørers muligheder for at skabe og/eller fastholde netværk på specifikke områder med et betydeligt innovationspotentiale til gavn for det danske innovations-økosystem.

Ved programmets ansøgningsrunde i 2023 har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen modtaget 51 støtteberettigede ansøgninger for i alt 47,4 millioner kroner. Ansøgningerne dækker bredt over det tilskudsberettigede ansøgerfelt, dog stadig med universiteterne som største ansøgergruppe.

Vigtigste tendenser fra årets ansøgningsrunde:

  • GINP støtter netværk inden for tre prioriterede områder: grøn omstilling, life science og digitalisering og nye teknologier. Over halvdelen af ansøgningerne ligger inden for digitalisering og nye teknologier i modsætning til sidste år, hvor netværk inden for grøn omstilling var mest søgt. Ansøgninger inden for ’life science’ er vokset i forhold til sidste år.
  • Styrelsen har modtaget ansøgninger inden for eksempelvis grønne brændstoffer, cirkulær økonomi, kvanteteknologi og AI, men også robotteknologi og droner.
  • Der har været en stigning i ansøgninger fra GTS’er og viden- og erhvervsklynger i sammenligning med 2022.
  • En liste over mest populære ønskede samarbejdslande toppes af USA efterfulgt af Australien og med Indien og Sydkorea på en delt tredjeplads.

33 procent af de modtagne ansøgninger har fået tildelt en bevilling. Der er i alt udmøntet knap 15,6 millioner kroner. Iblandt bevillingshaverne er institutter fra syv ud af de otte universiteter, to viden- og erhvervsklynger og en af de kunstneriske uddannelser.

Handlinger tilknyttet webside