Gå til indhold

Internationalt projekt giver viden og inspiration til et bedre studieliv

13. december 2023
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har netop afsluttet internationalt projekt om studerendes trivsel og velvære. Der har bl.a. været fokus på, hvordan man sikrer gode overgange til studielivet, hvordan man kan få studerende til at opleve, at de hører til, og hvordan god trivsel giver bedre læring.

Forskning viser, at studerendes trivsel har en stor indflydelse på deres uddannelsesrejse, og hvor godt de klarer sig senere i livet. Når studerende trives oplever de en følelse af at høre til og føle sig set. Dermed er der større sandsynlighed for at klare sig godt på tværs af flere livsområder, herunder ægteskab, venskab, indkomst, arbejde og sundhed.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Innovation Centre Denmark har derfor gennem de seneste to år gennemført projekt ”Designing a Happier Student Life for Better learning”, der har set på, hvordan vi tilrettelægger et bedre studieliv.

Gentagne emner igennem projektforløbet har været, hvordan man modtager de studerende og får dem til at høre til på uddannelsen, hvordan man skaber bedre læringsrum og bruger viden om mental sundhed i pædagogikken på videregående uddannelse ved at fokusere på konkrete trivselsfremmende aspekter, som f.eks. nysgerrighed, fællesskab og mestring.

Projektet er gennemført i samarbejde med Innovation Centre Denmark i Silicon Valley og Boston og har hentet inspiration fra førende amerikanske eksperter og fremtrædende uddannelsesinstitutioner på både øst- og vestkysten i USA. Innovationscentrene har bl.a. bidraget med at afsøge og etablere kontakten til relevante forskere og institutioner i USA.

Undervejs har projektet bl.a. budt på et webinar og en studietur til USA med både ledere og studerende. I oktober gæstede tre amerikanske eksperter Danmark, og der blev afholdt to landsdækkende arrangementer på tværs af de videregående uddannelser: En studietrivselskonference i København i samarbejde med Københavns Universitet og Djøf Trivselsalliancen samt et trivselsseminar i Aalborg i samarbejde med Aalborg Universitet.

Projektet har samlet inspiration og viden og har skabt flere fremadrettede kontakter og samarbejder mellem amerikanske og danske eksperter. Projektets aktiviteter har også bidraget til netværksdannelse på tværs af sektoren for videregående uddannelse i Danmark, som er aktivt engageret med en stribe initiativer og indsatser på området.

Kontakt

Martin Etchells Vigild
Trivselsekspert
Tlf.: +45 72 31 80 78
Email: mev@ufm.dk
Benedikta Harris
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 85 54
Email: bsha@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside