Gå til indhold

Designing a Happier Student Life for Better Learning

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Innovation Centre Denmark har i 2022-23 gennemført et internationalt projekt om studerendes trivsel og velvære. Læs om projektet, der har samlet viden og inspiration til, hvordan vi skaber et bedre studieliv her i Danmark.

Flere undersøgelser viser, at trivsel har stor betydning for studerendes læring, uddannelse og succes - i hele livet.  Projektet ”Designing a Happier Student Life for Better learning” har set på, hvordan vi organiserer og skaber rammer for et bedre studieliv i videregående uddannelse, så vi kan få flere studerende til at trives endnu mere.

Projektet blev organiseret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Innovation Centre Denmark (Boston og Silicon Valley) i tæt samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner og studenterorganisationerne i Danmark.

Det handler bl.a. om, hvordan vi skaber bedre fysiske, psykiske og sociale læringsrum på institutionerne, hvordan vi modtager de studerende og får dem til at høre til på uddannelsen, og hvordan vi bruger viden om mental sundhed i pædagogikken og undervisningen ved at fokusere på konkrete trivselsfremmende aspekter, som f.eks. mening, mestring og fællesskab.

Der er etableret kontakt til førende amerikanske eksperter og fremtrædende uddannelsesinstitutioner på både øst- og vestkysten i USA, som arbejder med trivselsdagsordenen. Viden og inspiration er gjort tilgængelig og hentet til Danmark, og der er etableret personlige samarbejder mellem videregående uddannelse og forskningsmiljøer i Danmark og USA. Endelig har projektet bidraget til at forstærke og opbygge netværk på tværs af sektoren for videregående uddannelse i Danmark, som er aktivt engageret med initiativer og indsatser på trivselsområdet.

Viden og inspiration fra projektet 

Outlook rapport: Designing a happier student life for better learning

Projektets afsluttende rapport samler viden og resultater om, hvordan man kan styrke de studerendes trivsel og skabe de bedste forhold for akademisk læring og personlig udvikling, der varer hele livet.

Amerikanske eksperter til Danmark

Tre amerikanske eksperter - Richard K. Miller, Gregory M. Walton og Urmila Venkatesh - besøgte Danmark i oktober 2023 for at deltage på to arrangementer om studietrivsel:

Eksperternes oplæg dækkede områder som de videregående institutioners rolle i studentertrivsel, hvordan de studerende kommer bedst i gang med studielivet og hvad der kan gøres for at forene læring og trivsel i kernen af uddannelse og undervisning:

  • Rector Emeritus Richard K. Miller talte om "Making Higher Education Work for Life: The Coalition for Transformational Education". 
  • Professor of Psychology Gregory M. Walton talte om "Questions of Belonging: How They Work and How We Can Create Schools in Which Every Student Belongs" og 
  • Life Design Lab Fellow Urmila Venkatesh talte om "How Might I Thrive? Designing Curricula and Experiences for Learners’ Well-Being".

Cases - inspiration fra amerikansk forskning

En række cases giver inspiration til trivselsfremmende indsatser i videregående uddannelse med udgangspunkt i nyeste forskning og initiativer fra USA.

De fem cases handler om:

  • Trivsel på skemaet
  • Positiv psykologi i klasseværelset
  • Hvordan kan man gentænke de fysiske omgivelser? 
  • Vellykket overgang for de studerende 
  • Køn og diversitet: Fremme uddannelsesmæssig ligestilling

Studietur til USA og inspiration fra amerikansk forskning

I november 2022 rejste ledere  fra videregående uddannelsesinstitutioner og studerende fra danske studenterorganisationer på en studietur til USA for at hente inspiration til at forbedre de studerendes trivsel.

Erfaringerne fra studieturen bidrog med ideer og indhold til trivselsarrangementerne i oktober 2023. 

Kick-off webinar

Projektet blev skudt i gang med et webinar i April 2022: A Drawing Room Conversation med deltagelse af bl.a. Richard Miller og Ole Fogh Kirkeby og paneldebat med nøglepersoner fra den danske uddannelsesverden.

Webinaret handlede om, hvordan uddannelsesinstitutionerne kan øge fokus på identitet, handlekraft og mening for de studerende.

Interesseret i mere nyt om trivsel? 

Tilmeld dig vores nyhedsmail om indsatsområdet trivsel på trivsel@ufm.dk.

Kontakt

Benedikta Harris
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 85 54
Email: bsha@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. maj 2024