Gå til indhold

Webinar: A Drawing Room Conversation

Webinar fra 26. april 2022 om, hvordan uddannelsesinstitutionerne kan øge fokus på identitet, agens og mening for de studerende. Se webinaret og slides hér.

Info

Webinaret samler to internationalt anerkendte eksperter og en gruppe af kerneinteressenter fra det danske videregående uddannelsessystem. Ole Fogh Kirkeby, filosof og professor emeritus fra CBS og Richard Miller, professor og tidligere rektor på Olin College, USA, vil blandt andet drøfte, hvordan uddannelsesinstitutionerne kan øge fokus på identitet, agens og mening for de studerende.

Bånd til støtte for vores studerende på de videregående uddannelser

I mange lande kan du få klistermærker eller bånd, der viser støtte til f.eks. udsendte soldater. Filosof Ole Fogh Kirkeby mener, at der bør være et lignende bånd, der viser støtte til studerende på videregående uddannelser. I hans fortolkning af protreptik har de studerende valgt at vende sig selv, hvem de er, og hvad de kan, mod samfundet for at tjene det større gode. De søger og handler ud fra en følelse af formål, som er nært beslægtet med eksistentialismen og det gamle græske ideal 'eudaimonia' (Aristoteles’ oldgræske ord for, når noget er vellykket – altså godt).. Ethvert menneske har brug for at være en del af noget - og hvis man føler, at man bidrager, bliver tilhørsforholdet simpelthen stærkere. Så, lad os lave disse bånd og begynde at vise dem frem.

Nogen, der virkelig interesserer sig for de studerende

Erindringen om en lærer, der virkelig interesserede sig for dig, da du var elev, bliver hos dig resten af dit liv. Og det kan være en livsændrende oplevelse ifølge professor Rick Miller. Han mener, at virkningen af lærere, der virkelig interesserer sig for deres studerende, er meget undervurderet. Også den anerkendelse, som lærere med den slags indstilling får fra kolleger og universitetsledelsen, er for dårlig, ifølge ham. Der er et enormt potentiale at bygge videre på her. Hvis vi værdsætter denne dimension af undervisningen og blot viser de studerende, at vi interesserer os for dem, kan det ændre deres fremtidsudsigter. De studerende ved det, og de mærker det, når det sker, hvilket gør en stor forskel for de studerendes læring og mentale sundhed.

Webinaret er en del af projektet "Designing a Happier Student Life for Better Learning".

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. november 2023