Gå til indhold

Danmark bidrager til at finde løsninger på globale udfordringer

08. november 2023
Nye nøgletal for EU’s rammeprogram for forskning og Innovation, Horizon Europe, viser, at forskere og virksomheder i Danmark deltager aktivt i europæisk forsknings- og innovationssamarbejder om at løse globale udfordringer.

Horizon Europe er nu to år inde i en syvårig programperiode, og danske forskningsinstitutioner, virksomheder og kommuner engagerer sig i forsknings- og innovationsprojekter på tværs af landegrænser. Den nye opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen viser, at der er dansk deltagelse i mere end 820 forsknings- og innovationsprojekter i Horizon Europe, hvilket er mere end hvert 10. projekt finansieret af programmet.

De nye tal viser også, at forskere, virksomheder m.fl. i Danmark rækker ud til europæiske samarbejdspartnere, og at de i særlig høj grad samarbejder med forskere, virksomheder og andre aktører fra Tyskland, Spanien, Italien, Frankrig og Holland.

Danmark er med i hvert femte projekt, der tager livtag med globale udfordringer

Inden for søjlen ”Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne”, hvor der er fokus på at bidrage til løsning af globale udfordringer inden for bl.a. sundhed, det digitale område og klima, udmærker forskere, virksomheder m.fl. i Danmark sig ved at være med i mere end 440 projekter. Det svarer til, at Danmark er med i ca. hvert femte Horizon Europe-finansierede projekt.

Et af de projekter er Blades2Build, som DTU koordinerer i et samarbejde mellem 14 forskningsinstitutioner og virksomheder på tværs af Europa. Projektet undersøger muligheder for at genbruge vindmøllevinger, der har en kompliceret kemisk sammensætning, til nye byggeelementer. Formålet er at sikre en bæredygtig og cirkulær produktion af vindenergi i takt med den øgede aktivitet inden for vindenergimarkedet.

Et andet eksempel er projektet R3PACK, som Aarhus Universitet medvirker i. R3PACK samler 24 organisationer fra syv lande om at udvikle bæredygtige emballageløsninger, herunder målrettet arbejde med at fremme genbrug af fødevareemballage og ophæve mulige barrierer for genbrug.

Om nøgletallene

Det er første gang, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udgiver nøgletal for Danmarks deltagelse i Horizon Europe baseret på Europa-Kommissionens ansøgningsdatabase eCorda. 

Om Horizon Europe

Horizon Europe løber i perioden 2021-2027 med et samlet budget på 710 milliarder kroner. Programmet støtter fri forskning, forskermobilitet, strategisk forskning og innovation. Det er organiseret i tre søjler: Videnskabelig topkvalitet, Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne og Innovativt Europa

Læs mere

Kontakt

Peter Johansen Qvist
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 92
Email: pjq@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside