Gå til indhold

2023

Her kan du se nyhederne fra 2023
Viser 1-46 af 46 resultater
DFiRbrief 39: Forskning og udvikling ved professionshøjskoler og erhvervsakademier kan i højere grad bringes i anvendelse
Publiceringsdato 06. juni 2023 Siden 2013 har professionshøjskoler og erhvervsakademier haft som lovbunden opgave at bedrive praksisnær og anvendelsesorienteret forskning og udvikling (FoU). I dette brief samler DFiR op på sin analyse af, hvordan man bedre kan bringe FoU i anvendelse i praksis.
Nyt blogindlæg fra ICDK Bangalore: Intelligente elsystemer og energilagring i Indien
Publiceringsdato 01. juni 2023 I et nyt blogindlæg fra ICDK Bangalore kan du læse om baggrunden for den nye rapport "Smart Grid and Energy Storage in India", der kortlægger de aktører og indsatser, som skal sikre overgangen til en bæredygtig energisektor i Indien, og beskriver, hvilke muligheder der er for danske løsninger.
Ny rapport fra ICDK München: Et sydtysk kvanteøkosystem i rivende udvikling
Publiceringsdato 01. juni 2023 Det sydtyske økosystem for kvanteteknologi blomstrer. Samarbejder indgås på kryds og tværs af offentlige og private aktører med ambitiøse målsætninger og store investeringer i ryggen. Med ICDK Münchens nyeste rapport får du indsigt i økosystems opbygning samt konkrete use cases på samarbejder.
Danmark styrker sit bidrag til Den europæiske rumorganisation ESA
Publiceringsdato 25. maj 2023 Danmark øger sit bidrag til ESA. Det øgede bidrag vil primært tilgå programmer inden for jordobservation, rumteknologi, applikationer baseret på rumdata samt støtte til videnskabelige rummissioner. Samtidig forlænges finansieringen af ESA’s inkubationsmiljø ESA BIC Denmark frem til udgangen af 2026.
DFiRbrief 38: Hvad udad vindes, må ikke indad tabes
Publiceringsdato 23. maj 2023 Universiteternes relationer til omverden er styrket, men den demokratiske kultur og forskningsfrihed er udfordret. En del af løsningen er, at universiteterne får reel autonomi og økonomisk robusthed, mens ledelsens fokus på forskernes inddragelse, medbestemmelse, tryghed og forskningsfrihed styrkes.
Nordplus støtter 340 nye uddannelsesprojekter
Publiceringsdato 22. maj 2023 95 millioner kroner styrker uddannelsessamarbejdet i Norden og Baltikum. Det sker i kraft af uddannelsesprogrammet Nordplus, der henvender sig til alle uddannelsessektorer og organisationer og institutioner, der er involveret i læring og uddannelse.
Vil du deltage i et af de 70 nye COST-forskernetværk?
Publiceringsdato 22. maj 2023 70 nye internationale forskernetværk bliver nu finansieret af organisationen COST, The European Cooperation in Science and Technology. Netværkene skal bane vejen for ny viden inden for udvalgte fagområder. Danske forskere og virksomheder kan søge om at deltage i et af de nye forskernetværk.
Første møde i Forum for læreruddannelsen
Publiceringsdato 15. maj 2023 Som opfølgning på den politiske aftale om reform af læreruddannelsen fra september 2022 har uddannelses- og forskningsministeren nedsat et forum for læreruddannelsens primære interessenter, som skal følge og understøtte udviklingen af læreruddannelsen. Forummet har netop afholdt sit første møde.
Uddannelses- og Forskningsmødet 2024 afholdes den 11.-12. april
Publiceringsdato 11. maj 2023 Den 11.-12. april 2024 samler uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund ledelser og beslutningstagere fra det videregående uddannelsesområde samt fra forsknings- og innovationssektoren. Mødet afholdes på Hotel Koldingfjord.
Nye Reformveje 2
Publiceringsdato 04. maj 2023 Reformkommissionen har offentliggjort sin anden rapport med anbefalinger. Rapporten omhandler børn og unges vej gennem hele uddannelsessystemet og kan læses i sin helhed på reformkommissionens hjemmeside.
DFiR og Videnskabernes Selskab inviterer til dagskonference om universitetssektoren
Publiceringsdato 03. maj 2023 Deltag i konferencen ”Udfordringer og visioner for Danmarks universiteter” d. 24. maj med paneldebat og lancering af analyser fra hhv. DFiR, KDVS og DEA på programmet.
Nu kan der igen søges til Global Innovation Network Programme
Publiceringsdato 02. maj 2023 Vær med til at styrke internationaliseringen af dansk forskning og innovation via netværksskabende aktiviteter mellem danske og internationale viden- og innovationsinstitutioner.
Konkurrence for erhvervsskoleelever: Fortæl om dit oplæringsophold i udlandet
Publiceringsdato 28. april 2023 Klip en 3-minutters film eller skriv en historie om dit oplæringsophold i udlandet og deltag i Uddannelses- og Forskningsstyrelsens OPU-konkurrence 2023. Der er præmier på op til 7.000 kroner til de bedste historier og film, og deadline er først til oktober.
Dansk deltagelse i Erasmus+ Teacher Academies
Publiceringsdato 26. april 2023 Fire danske institutioner skal bidrage til at styrke målsætninger og praksis for læreruddannelser og professionsudvikling i Europa gennem deltagelse i internationale partnerskaber.
Fristen for at indsende forslag til posten som bestyrelsesformand for DFF er udsat til 1. juni 2023
Publiceringsdato 26. april 2023 Bestyrelsesformanden for Danmarks Frie Forskningsfond (DFF), Maja Horst, tiltræder en stilling som dekan for Faculty of Arts på Aarhus Universitet 1. juni 2023 og udtræder derfor af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse. Uddannelses- og forskningsministeren skal derfor udpege en ny formand.
Open Access – fri adgang til videnskabelige artikler fra danske universiteter er i vækst
Publiceringsdato 13. april 2023 Antallet af videnskabelige artikler fra danske universiteter, der bliver gjort frit tilgængelige på internettet, er steget igen i år. Den seneste måling viser, at 69 procent er Open Access
Danske virksomheder anvender ærter, træer og ålegræs til grøn omstilling
Publiceringsdato 12. april 2023 Grise guffer tang, planter erstatter gift og skibe sejler på el. Det er nogle af de grønne projekter, som danske virksomheder indgår i under EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon. Nu kan du læse ti spændende fortællinger i ny udgivelse om virksomheder i grønt og internationalt samarbejde.
Ny kortlægning af aktuel dansk forskning i antisemitisme
Publiceringsdato 31. marts 2023 Uddannelses- og Forskningsministeriet har foretaget en kortlægning af aktuel dansk forskning i antisemitisme som led i den fhv. regerings handlingsplan mod antisemitisme (januar 2022).
Otte forskere modtager en af de fineste europæiske forskningsbevillinger og tre af dem endda for anden gang
Publiceringsdato 31. marts 2023 Otte erfarne universitetsforskere har netop modtaget de eftertragtede Advanced Grants fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC) til fri forskning baseret på deres egne idéer. Tre af forskerne har allerede et ERC Grant på CV'et og kan derfor nu bryste sig af at være dobbeltmodtagere af ERC-bevillinger.
Glæd dig til Forskningens Døgn - et fantastisk festivalprogram står klart
Publiceringsdato 27. marts 2023 Yelly-yoga i Kerteminde, robotbygning i Lyngby og adelig taffelmiddag på Djursland. I uge 17 står biblioteker, museer, hospitaler, foreninger og mange andre klar med en lang række events som en del af videnskabsfestivalen Forskningens Døgn, hvor forskningen kommer ud til dig.
Ny kortlægning belyser omfanget og karakteren af forskning i udsathed blandt børn og unge
Publiceringsdato 24. marts 2023 En kortlægning af forskning i udsathed blandt børn og unge giver et overblik over omfanget og karakteren af forskning i udsathed blandt børn og unge. Samtidig belyser kortlægningen perspektiver på behovet for yderligere forskning på området, og hvordan forskningsområdet kan styrkes.
Ny kortlægning om forskning i erhvervsuddannelser
Publiceringsdato 24. marts 2023 En ny kortlægning af forskning i erhvervsuddannelser viser begrænset forskning og udvikling i erhvervsuddannelserne, et fragmenteret forskningsmiljø og udfordringer med at tiltrække nye forskere. Kortlægningen belyser desuden en stigende afhængighed af eksterne midler.
Nye medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Publiceringsdato 24. marts 2023 Uddannelses- og forskningsministeren har netop udpeget seks nye medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Professor Frede Blaabjerg fra Aalborg Universitet er fortsat formand for rådet.
Danske Space Explorers går sammen i partnerskab
Publiceringsdato 23. marts 2023 30 danske universiteter, virksomheder, teknologiske institutter, medier, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og andre rumaktører er blevet enige om at arbejde sammen om at skabe de bedste rammer for udviklingen af et styrket Space Exploration miljø i Danmark i perioden 2023-2025.
Indkaldelse af forslag til bestyrelsesformand og to menige bestyrelsesmedlemmer til Danmarks Frie Forskningsfond pr. 1. januar 2024
Publiceringsdato 23. marts 2023 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen indkalder hermed forslag til formand og to menige medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse. Der er frist: torsdag 27. april 2023 kl. 16.00.
Nu kan du søge EUopSTART-tilskud til Horizon Europe-ansøgninger
Publiceringsdato 16. marts 2023 Der er godt nyt til dig, som vil søge midler fra Horizon Europe. Nu er EUopSTART-puljen igen åben. Med en EUopSTART-bevilling kan du få dækket en del af dine omkostninger forbundet med at udarbejde en ansøgning til Horizon Europe. Årets første frist til EUopSTART er den 25. april 2023.
83 internationale forskere sætter kurs mod Danmark på prestigefyldte europæiske forsknings- og mobilitetsstipendier
Publiceringsdato 15. marts 2023 De 83 forskere har hver modtaget et individuelt forsknings- og mobilitetsstipendie med en dansk værtsorganisation under Marie Skłodowska-Curie-programmet i Horizon Europe. Programmet støtter international forskeruddannelse og -mobilitet samt karriereudvikling.
Nye tal for efteroptagelsen 2022 offentliggjort
Publiceringsdato 10. marts 2023 I efteroptagelsen 2022, som er den endelige optagelse per 1. oktober 2022, er der i alt optaget 56.836.
DFiRbrief 36: Hvordan vil krudt og kugler ændre dansk forskning og innovation?
Publiceringsdato 01. marts 2023 Nye geopolitiske balancer vil medføre nye muligheder for forskning og innovation inden for forsvars-, rum-, og sikkerhedsteknologi. Men en forventet opprioritering af området vil også foranledige en række principielle og nødvendige drøftelser, som DFiR tager hul på i dette brief og en ny debatrække.
Fornem placering til dansk universitetsforskning i Horizon Europe
Publiceringsdato 28. februar 2023 Tre danske universiteter er med i Top 10 over de hidtil mest aktive deltagere i Horizon Europe. Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet er nummer 3, 4 og 6 på listen over de ti universiteter i Europa, der opnår flest midler til forskning fra Horizon Europe.
Danmarks Frie Forskningsfond får nyt bestyrelsesmedlem
Publiceringsdato 24. februar 2023 Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har udpeget professor Klaus Petersen til bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond per 1. marts 2023.
Save the date - The National Space Conference 2023
Publiceringsdato 23. februar 2023 The Ministry of Higher Education and Science, the Center for Defence, Space & Security (CenSec) and the University of Southern Denmark have joined forces to manage and develop the annual National Space Conference in 2023 which will take place on 9-10 November.
DFiR debatrække: Forskning, innovation og teknologiudvikling i en ny geopolitisk situation
Publiceringsdato 22. februar 2023 Deltag i debatten om udviklingen af det danske forsknings- og innovationsøkosystem inden for forsvars-, rum-, og sikkerhedsteknologi.
Bekendtgørelse for ny læreruddannelse sendt i høring
Publiceringsdato 03. februar 2023 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har omsat den politiske aftale om en reform af læreruddannelsen til et udkast til ny bekendtgørelse for uddannelsen. Høringen af bekendtgørelsen varer i fire uger.
Ny sæson af podcastserien 'EU-kampen om de kloge milliarder'
Publiceringsdato 03. februar 2023 To begivenhedsrige år med Horizon Europe er nu gået. Det sætter vi spot på i ny sæson af podcastserien 'EU-kampen om de kloge milliarder'. Hør om Horizon Europe fra en medarbejder i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, et medlem af styrelsens referencegrupper og en virksomhed. Rigtig god lyttelyst!
Det Tværministerielle Rumudvalgs årsrapport gør status på året der gik 2022
Publiceringsdato 31. januar 2023 Det har været et begivenhedsrigt år på rumområdet, hvor arbejdet med den nationale rumstrategi og den nye geopolitiske virkelighed, som fulgte med den russiske invasion af Ukraine, har påvirket sektoren. Det tværministerielle Rumudvalgs årsrapport 2022 dækker de vigtigste begivenheder.
Åbent opslag efter medlemmer til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond
Publiceringsdato 31. januar 2023 Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder nu kandidatforslag til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond med frist 12. marts 2023.
Talentfulde forskere i Danmark modtager eftertragtede bevillinger til fri forskning fra Det Europæiske Forskning
Publiceringsdato 31. januar 2023 Seks talentfulde forskere kan med bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd udbygge deres forskningsgrupper og forfølge deres excellente idéer. Deres forskning spænder fra teoretisk astrofysik over genetiske data, der kan bruges til at klassificere sygdomme, til neurologi til brug i behandling.
Magasinet EUindblik - to år med Horizon Europe
Publiceringsdato 25. januar 2023 Fremtidens skibe sejler på halm, forskere på sporet af genetisk nøgle til senfølger af corona og kommuner i kamp for klimaneutralitet. I det nye nummer af EUindblik kan du læse mere om dette og møde visionære mennesker, der to år inde i Horizon Europe deler deres viden, erfaringer og perspektiver.
Mikkel Leihardt bliver ny direktør for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Publiceringsdato 24. januar 2023 Den 1. marts 2023 tiltræder Mikkel Leihardt som direktør for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Ny rapport fra ICDK Tel Aviv: At skabe et attraktivt og åbent innovationsmiljø for multinationale selskaber
Publiceringsdato 24. januar 2023 Israel har et af de mest produktive innovationsmiljøer med næstmest venturekapital per indbygger i verden. En af årsagerne hertil er, at Israel tiltrækker multinationale selskaber med stor succes. I denne rapport gives et overblik over de strukturer og mekanismer, som baner vejen for Israels succes.
Nye Horizon Europe-film hjælper dig med Europa-Kommissionens Funding & Tenders Portal
Publiceringsdato 18. januar 2023 Portalen Funding & Tenders er din vigtige indgang til at finde finansieringsmuligheder til forskning og innovation og sende en ansøgning til Horizon Europe. For at hjælpe dig på vej er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen klar med tre nye trin for trin-film, der guider dig rundt på portalen.
Tre projekter skal styrke kompetencer inden for cyber- og informationssikkerhed
Publiceringsdato 17. januar 2023 Der er i alt blevet godkendt tre projekter til kompetenceopbygning inden for cyber- og informationssikkerhed på tværs af de videregående uddannelsesinstitutioner. Projekterne starter op i 2023 og afsluttes senest ved udgangen af 2024.
Fornyet aftale giver adgang til forskerophold ved Massachusetts Institute of Technology
Publiceringsdato 09. januar 2023 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har fornyet en aftale med Massachusetts Institute of Technology (MIT), som giver adgang til forskerophold ved MIT frem til december 2025.
Webinarrække om Det Europæiske Forskningsråd i årets tre første måneder
Publiceringsdato 09. januar 2023 Har du et nytårsforsæt om at søge midler til fri forskning fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC) i år? Så lyt med, når vi afholder fire webinarer i årets tre første måneder. Vi starter med ERC’s tre videnskabelige domæner og slutter med Proof of Concept-midler.
DFiR brief 35: Ti år med forskning og udvikling ved professionshøjskoler og erhvervsakademier
Publiceringsdato 06. januar 2023 I anledning af tiåret i 2023 for, at danske professionshøjskoler og erhvervsakademier fik forskningsret og -pligt, tager Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) temperaturen på rammebetingelserne.