Gå til indhold

Nyheder 2023

Nyheder fra 2023
Viser 1-60 af 96 resultater
Brugbare resultater fra projekter om fastholdelse af internationale studerende

Internationale studerende på danske videregående uddannelsesinstitutioner er en gevinst for samfundet, hvis de bliver og arbejder i Danmark efter studiet. Af den grund uddelte Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2019 knap 5 millioner kroner til fem fastholdelsesprojekter, som nu er afsluttet.

Udvalg skal opdatere kodeks for integritet i forskning

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund nedsætter et udvalg, der skal opdatere den nuværende danske kodeks for integritet i forskning. Kodeksen, der bidrager til en fælles forståelse og kultur omkring integritet i forskning i Danmark, skal bl.a. gøres mere tidssvarende.

Nyt blogindlæg fra ICDK München: New science and innovation attaché in Munich

I et nyt blogindlæg fortæller Marlis Erichsen om sine første uger på posten som forsknings- og innovationsattaché hos Innovation Centre Denmark i München. Hun sætter fokus på motivationen for at søge jobbet, de forandringer, som udstationeringen medfører, og målsætningerne for de næste tre år.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen godkender ny uddannelse som færgenavigatør

Fra foråret 2024 er det muligt at blive optaget på en ny uddannelse som færgenavigatør. Det sker efter, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har godkendt, at Marstal Navigationsskole kan udbyde den nye uddannelse. Uddannelsen er målrettet den danske færgedrift i de indre danske farvande.

Tiårsjubilæum for rådgivernetværket EU-DK Support

Knap 70 mennesker var samlet i DGI Byen for at fejre tiårsjubilæum for netværket EU-DK Support, der samler offentlige EU-rådgivere fra hele landet. Det gennemgående tema på dagen var rollen som EU-rådgiver i dag og i fremtiden, hvor kunstig intelligens får betydning for fremtidens EU-rådgiver.

Internationalt projekt giver viden og inspiration til et bedre studieliv

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har netop afsluttet internationalt projekt om studerendes trivsel og velvære. Der har bl.a. været fokus på, hvordan man sikrer gode overgange til studielivet, hvordan man kan få studerende til at opleve, at de hører til, og hvordan god trivsel giver bedre læring.

Nu kan du søge om en EUopSTART-bevilling til din Horizon Europe-ansøgning

At skrive en ansøgning til Horizon Europe kan være en lang proces, men heldigvis er EUopSTART-puljen igen åben. Med en EUopSTART-bevilling kan du få dækket en del af dine omkostninger forbundet med at udarbejde en Horizon Europe-ansøgning. Årets første frist til EUopSTART i 2024 er den 23. januar.

De danske GTS-institutter leverer et vigtigt bidrag til den grønne omstilling

Ny evaluering viser, at de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) bidrager til erhvervslivets teknologiske udvikling – især grønne teknologier. 44 pct. af GTS’ernes kunder vurderer, at GTS-løsninger bidrager til introduktion af nye produkter. 41 pct. af disse er inden for grøn omstilling.

Danmark i top 10 over bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd

Med 14 bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC) til forskere i Danmark rykker vi op i top 10 over de lande, der modtager flest ERC-bevillinger. Forskerne modtager hver ca. 15 millioner kroner til at forfølge egne idéer, sætte deres eget forskerhold og løfte deres videnskabelige karriere.

Nyt nummer af EUindblik dykker ned i unikt univers af fri forskning og innovation

Forsker gør os klogere på 1700-tallets kvindelige tænkere, virksomhed udvikler app til mennesker med epilepsi og startup forvandler mikromåling af celler til nye muligheder. Magasinet EUindblik sætter denne gang fokus på fri forskning og innovation og møder forskerne og virksomhederne bag.

Nyskabende og velbesøgt rumkonference 2023

Den nationale Rumkonference 2023 blev afholdt 9.-10. november på Syddansk Universitet (SDU), som var en perfekt ramme om de 300+ deltagere, 50 talere og paneldeltagere og et imponerende udstillingsområde. Deltagerne havde mange livlige debatter, og ideer til nye projekter og samarbejde så dagens lys

Danmark bidrager til at finde løsninger på globale udfordringer

Nye nøgletal for EU’s rammeprogram for forskning og Innovation, Horizon Europe, viser, at forskere og virksomheder i Danmark deltager aktivt i europæisk forsknings- og innovationssamarbejder om at løse globale udfordringer.

Ny formand for Nævnet for Videnskabelig Uredelighed

Uddannelses- og forskningsministeren har pr. 1. november 2023 udpeget landsdommer ved Østre Landsret, Mikael Friis Rasmussen, som ny formand for Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

DFiRbrief 41: Kunstig intelligens i forskning og innovation

Kunstig intelligens har potentialet til at revolutionere den måde vi bedriver forskning og innovation på og til at ændre rammerne for FoU radikalt. I 2023/24 inviterer DFiR til en debatrække om potentialer og risici ved kunstig intelligens for det danske forsknings- og innovationsøkosystem.

Synergi mellem forskere skal bane vej for fremtidens gennembrud

Tre danske forskere fra universitets- og museumsverdenen modtager de største bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd til at deltage i internationale og interdisciplinære projekter. Når forskere krydser landegrænser og klassiske videnskabelige discipliner opstår synergi og kimen til gennembrud.

Styrket forskningssamarbejde mellem Danmark og Japan

Uddannelses- og Forskningsstyrelsens direktør Mikkel Leihardt er i disse dage i Japan i forbindelse med statsminister Mette Frederiksens besøg i landet. Formålet er at styrke det bilaterale dansk-japanske samarbejde.

Ny kortlægning: 15 milliarder kroner til grøn forskning fra 2020-2022

En ny kortlægning viser, at der i perioden 2020-2022 blev fordelt knap 15 mia. kroner til nye grønne forsknings- og innovationsprojekter. Midlerne kommer fra offentlige og private fonde samt EU. En stor del af midlerne går til projekter inden for grøn omstilling af landbrugs- og fødevareproduktion.

Nye mål for Danmarks medlemskab af internationale forskningsfaciliteter

Dansk forskning skal have mest muligt udbytte af, at Danmark hvert år bidrager med godt 600 millioner kroner for at være medlem af ni internationale forskningsfaciliteter. Derfor opstilles nu en række strategiske mål og sigtelinjer for udbyttet og brugen af hver facilitet.

Ny web-guide til EU’s specialiserede partnerskaber og deres støttemuligheder

Forskning i vandkvalitet. Grøn omstilling af fødevareproduktion. Udvikling af nye supercomputere. Det er et lille udpluk af de mange støttemuligheder i EU’s specialiserede partnerskaber i Horizon Europe. Ny side på ufm.dk guider dig rundt i de forskellige partnerskaber og deres støttemuligheder.

Storbritannien og EU-Kommissionen er nået til enighed om Storbritanniens associering til EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, og rumprogrammet Copernicus

Der har længe været arbejdet på at færdiggøre den aftale, der giver UK status som associeret til Horizon Europe. Associeringen betyder, at forskere og virksomheder fra UK som udgangspunkt vil kunne ansøge og deltage på lige fod med partnere fra andre associerede lande og EU-medlemslande.

Fem danske forskere får en af EU’s fineste forskningsbevillinger

Hvad gør, at bykulturer opstår, blomstrer og siden forsvinder? Hvordan er forholdet mellem sprog og mytologi hos aztekere, og på hvilken måde præger civilsamfundets elite vores fælles værdier og normer? Det skal danske forskere nu undersøge via en bevilling fra Det Europæiske Forskningsråd.

Et mini EU-projekt kan give appetit på større EU-projekter

Et lille EU-projekt med en afgrænset problemstilling og en kort tidshorisont kan ofte være appetitvækker for virksomheder og organisationer, der vil afprøve Horizon Europe. De finansieres via den såkaldte cascade funding i Horizon Europe, og pt. er der 45 aktuelle opslag efter mini EU-projekter.

Godt nyt for ansøgere til Det Europæiske Forskningsråd

Det Europæiske Forskningsråd har netop vedtaget og offentliggjort deres arbejdsprogram for 2023-24. Arbejdsprogrammet byder på nye tiltag blandt andet for bevillingerne Advanced Grants og Proof of Concept Grants, nye evalueringspaneler og tilpasninger i evalueringsprocessen samt frister for 2024.

Europæisk guld til Danmark i innovation

Danmark er netop kåret som vinder af årets udgave af European Innovation Scoreboard, hvor blandt andet EU-landene dyster på deres forsknings- og innovationsperformance. Danmark overgår sidste års vinder Sverige og er nu det stærkeste EU-medlemsland ift. forsknings- og innovationsperformance.

Ordningen EUopSTART udvider i år med Den Europæiske Forsvarsfond

I august 2023 udvider Uddannelses- og Forskningsstyrelsen EUopSTART med en ekstra pulje til at understøtte ansøgninger til Den Europæiske Forsvarsfond. Puljen skal styrke dansk deltagelse i internationalt samarbejde om forskning og innovation i forsvarsteknologi.

To nye bestyrelsesmedlemmer udpeges til Danmarks Innovationsfond

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har udpeget to nye medlemmer til Innovationsfondens bestyrelse: professor Sine Reker Hadrup, Institut for Sundhedsteknologi på Danmarks Tekniske Universitet, og professor Philipp Schröder, Institut for Økonomi på Aarhus Universitet.

Ny rapport fra ICDK München: Et sydtysk kvanteøkosystem i rivende udvikling

Det sydtyske økosystem for kvanteteknologi blomstrer. Samarbejder indgås på kryds og tværs af offentlige og private aktører med ambitiøse målsætninger og store investeringer i ryggen. Med ICDK Münchens nyeste rapport får du indsigt i økosystemets opbygning samt konkrete use cases på samarbejder.

Danmark styrker sit bidrag til Den europæiske rumorganisation ESA

Danmark øger sit bidrag til ESA. Det øgede bidrag vil primært tilgå programmer inden for jordobservation, rumteknologi, applikationer baseret på rumdata samt støtte til videnskabelige rummissioner. Samtidig forlænges finansieringen af ESA’s inkubationsmiljø ESA BIC Denmark frem til udgangen af 2026.

DFiRbrief 38: Hvad udad vindes, må ikke indad tabes

Universiteternes relationer til omverden er styrket, men den demokratiske kultur og forskningsfrihed er udfordret. En del af løsningen er, at universiteterne får reel autonomi og økonomisk robusthed, mens ledelsens fokus på forskernes inddragelse, medbestemmelse, tryghed og forskningsfrihed styrkes.

Nordplus støtter 340 nye uddannelsesprojekter

95 millioner kroner styrker uddannelsessamarbejdet i Norden og Baltikum. Det sker i kraft af uddannelsesprogrammet Nordplus, der henvender sig til alle uddannelsessektorer og organisationer og institutioner, der er involveret i læring og uddannelse.

Vil du deltage i et af de 70 nye COST-forskernetværk?

70 nye internationale forskernetværk bliver nu finansieret af organisationen COST, The European Cooperation in Science and Technology. Netværkene skal bane vejen for ny viden inden for udvalgte fagområder. Danske forskere og virksomheder kan søge om at deltage i et af de nye forskernetværk.

Første møde i Forum for læreruddannelsen

Som opfølgning på den politiske aftale om reform af læreruddannelsen fra september 2022 har uddannelses- og forskningsministeren nedsat et forum for læreruddannelsens primære interessenter, som skal følge og understøtte udviklingen af læreruddannelsen. Forummet har netop afholdt sit første møde.

Uddannelses- og Forskningsmødet 2024 afholdes den 11.-12. april

Den 11.-12. april 2024 samler uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund ledelser og beslutningstagere fra det videregående uddannelsesområde samt fra forsknings- og innovationssektoren. Mødet afholdes på Hotel Koldingfjord.

Nye Reformveje 2

Reformkommissionen har offentliggjort sin anden rapport med anbefalinger. Rapporten omhandler børn og unges vej gennem hele uddannelsessystemet og kan læses i sin helhed på reformkommissionens hjemmeside.

Handlinger tilknyttet webside