Gå til indhold

Et mini EU-projekt kan give appetit på større EU-projekter

10. august 2023
Et lille EU-projekt med en afgrænset problemstilling og en kort tidshorisont kan ofte være appetitvækker for virksomheder og organisationer, der vil afprøve Horizon Europe. De finansieres via den såkaldte cascade funding i Horizon Europe, og pt. er der 45 aktuelle opslag efter mini EU-projekter.

Mini EU-projekter, der benytter sig af cascade funding, er er en særlig projekttype i Horizon Europe. Her bevilger Europa-Kommissionen et beløb til et projekt, men kræver at en større del af projektmidlerne øremærkes til - i projektets løbetid - at lave opslag og tiltrække nye partnere til mange små, ofte kortvarige, miniprojekter. Finansieringen er også kendt som Financial Support to third parties (FSTP).

Mini EU-projekter giver muligheder for flere

Ved at videreuddele midlerne bliver moderprojektet – så at sige – til sit eget lille forsknings- og innovationsprogram på et specifikt felt. På den måde kan moderprojektet række ud til mange forskellige partnere, der hver især modtager en mindre sum penge. Partnerne modtager ofte mellem 10.000-200.000 euro til at løse en specifik udfordring for deres virksomhed eller organisation indenfor moderprojektets overordnede tema.

Genvej til internationale forsknings- og innovationsprojekter

Et af EU’s overordnede mål med cascade funding-projekter er at tiltrække nye deltagere, der måske ikke tidligere har modtaget europæisk støtte og som holder sig tilbage fra at gå ind i et større treårigt EU-projekt med mange deltagere.

Mini EU-projekterne retter sig ofte mod små og mellemstore virksomheder, men mulighederne for hvad virksomheder og organisationer kan arbejde med er mange. Det gælder emner indenfor f.eks.:

  • kunstig intelligens
  • fremtidens internet
  • grønne fremstillingsvirksomheder
  • skovbevaring
  • transport i byer
  • gennembrud på internationale markeder.

45 åbne opslag efter mini EU-projekter

På Europa-Kommissionens Funding and Tenders-portal kan du få et overblik over de mange forskellige muligheder for små projekter under cascade funding. Der er pt. 45 åbne opslag om cascade funding i Horizon Europe.

Læs mere

Kontakt

Christian Holstein
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 66
Email: cho@ufm.dk
Alexandra Lange
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 37
Email: alel@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside