Gå til indhold

Første statusrapport fra Forum for International Koordination og Samarbejde om implementering af URIS

25. oktober 2023
Forum for International Koordination og Samarbejde har udarbejdet sin første statusrapport, der præsenterer implementeringen af retningslinjerne på baggrund af Udvalg om Retningslinjer for Internationalt Forsknings- og Innovationssamarbejde.

Uddannelses- og Forskningsministeriet etablerede i slutningen af 2022, i tæt samarbejde med universiteterne og de forskningsfinansierende offentlige fonde, Forum for International Koordination og Samarbejde (FIKS) som opfølgning på Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde (URIS).

FIKS har nu udarbejdet sin første statusrapport, der præsenterer, hvordan danske myndigheder, universiteter og fonde har implementeret URIS-retningslinjerne siden offentliggørelsen. Rapporten fokuserer primært på, hvordan der er blevet arbejdet med:

  • Øget opmærksomhed på etiske, økonomiske og sikkerhedsmæssige risici i internationalt forsknings- og innovationssamarbejde,
  • Organisatoriske rammer og procedurer for risikohåndtering,
  • En fælles national tilgang og øget videndeling på tværs af relevante myndigheder og uddannelses- og forskningsmiljøer i Danmark. 

Rapporten viser, at implementeringen af URIS-retningslinjerne på de otte danske universiteter er i fuld gang og har været det et stykke tid. Regler, beslutningsprocedurer, samarbejdsrelationer, ansættelsesprocedurer og adgangsforhold har fået et eftersyn.

Alle tre forskningsfinansierende fonde, der er repræsenteret i statusrapporten, har også introduceret nye tiltag, der skal værne dansk finansieret forskning mod uønsket udenlandsk indblanding, mens der blandt de repræsenterede myndigheder i rapporten har et fælles fokus været på at skabe opmærksomhed i uddannelses- og forskningssektoren og yde en rettidig og relevant vejledning til alle aktører.

Handlinger tilknyttet webside