Gå til indhold

Forum for International Koordination og Samarbejde

Forum for International Koordination og Samarbejde (FIKS) har til formål at understøtte medlemmernes implementering af Retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde

Om Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde (URIS)

I maj 2022 offentliggjorde Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde (URIS) bestående af universiteterne, de tre offentlige forskningsfinansierende fonde og UFM deres anbefalinger og retningslinjer.

Formålet er at beskytte dansk forskning mod uønsket udenlandsk indblanding og misbrug. En af anbefalingerne lød på at følge implementeringsarbejdet i et permanent forum.

Forummets fokus

Forummet skal understøtte forskningsinstitutioner og -fondene med:

 • Øget opmærksomhed på etiske, økonomiske og sikkerhedsmæssige risici i internationalt forsknings- og innovationssamarbejde.
 • Organisatoriske rammer og procedurer for risikohåndtering.
 • En fælles national tilgang og øget videndeling på tværs af relevante myndigheder og uddannelses- og forskningsmiljøer i Danmark.

FIKS forventes at mødes 2-3 gange om året. UFM er formand for forummet. FIKS vil aflægge en årlig statusrapport om institutionerne og fondenes implementering af URIS-anbefalingerne og retningslinjerne.

Udvalgsmedlemmer pr. 24. april 2023:

 • Nils Agerhus, direktør, Uddannelses- og Forskningsministeriet (formand for forummet)
 • Peter Lauritzen, universitetsdirektør, Roskilde Universitet
 • Lene Pries-Heje, institutleder, IT-Universitetet
 • Mogens Rysholt Poulsen, dekan, Aalborg Universitet
 • Jens Gammelgaard, institutleder, Copenhagen Business School
 • Kristian Pedersen, dekan, Aarhus Universitet
 • Rasmus Larsen, prorektor, Danmarks Tekniske Universitet
 • David Dreyer Lassen, prorektor, Københavns Universitet
 • Thomas Buchwald Vind, universitetsdirektør, Syddansk Universitet
 • Maja Horst, bestyrelsesformand, Danmarks Frie Forskningsfond
 • Annemarie Munk Riis, vicedirektør, Innovationsfonden
 • Søren-Peter Olesen, direktør, Danmarks Grundforskningsfond

Observatører

 • Jens Lautrup Nørgaard, udviklingschef, Zealand
 • Jonas Langeland Pedersen, specialkonsulent, Danske Universiteter
 • Niels Haastrup, lektor, Fredericia Maskinmesterskole
 • Christian Koch Ramsing, administrationschef, Arkitektskolen Aarhus
 • NN, Professionshøjskolerne (vakant)

Kontakt

Maria Ulff-Møller
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 84 82
Email: mul@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Senest opdateret 24. juni 2024