Gå til indhold

Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde

Udvalget skal gennemgå de eksisterende rammer og risici ved internationalt forsknings- og innovationssamarbejde.

Udvalget er erstattet af Forum for International Koordination og Samarbejde

Seneste nyt den 25. maj 2022

Udvalgets fokus

Udvalget skal blandt andet forholde sig til følgende fokusområder:

 • Risikoen for brud på principperne for forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis, herunder ansvarlig administration af forskningsdata og beskyttelse af ophavsret.
 • Risikoen for uetisk anvendelse af teknologi, herunder militær anvendelse eller anvendelse i strid med menneskerettighederne.
 • Risikoen for udenlandsk indblanding og sikkerhedsbrud, herunder fsva. udenlandske studerende/ansatte ved danske institutioner og danske studerende/ansatte i udlandet.
 • Risikoen for at bidrage til at styrke og opbygge forsknings- og innovationskapacitet på følsomme områder i ikke-ligesindede lande.

Udvalgsmedlemmer pr. 24. maj 2022: 

 • Nils Agerhus, direktør, Uddannelses- og Forskningsministeriet (formand for udvalget)
 • Peter Kjær, prorektor, Roskilde Universitet
 • Lene Pries-Heje, institutleder, IT-Universitetet
 • Mogens Rysholt Poulsen, dekan, Aalborg Universitet
 • Nikolaj Malchow-Møller, rektor, Copenhagen Business School
 • Kristian Pedersen, dekan, Aarhus Universitet
 • Rasmus Larsen, prorektor, Danmarks Tekniske Universitet
 • David Dreyer Lassen, prorektor, Københavns Universitet
 • Henrik Bindslev, dekan, Syddansk Universitet
 • Harald Mikkelsen, formand for Forskningsstrategisk Initiativ, Danske Professionshøjskoler
 • Maja Horst, bestyrelsesformand, Danmarks Frie Forskningsfond
 • Annemarie Munk Riis, vicedirektør, Innovationsfonden
 • Søren-Peter Olesen, direktør, Danmarks Grundforskningsfond

Relevante myndigheder inviteres til at deltage på møder i udvalget afhængig af det konkrete mødetema.

Kontakt

Morten Gylling-Jørgensen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 72
Email: mgy@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Senest opdateret 24. juni 2024