Gå til indhold

Ordningen EUopSTART udvider i år med Den Europæiske Forsvarsfond

22. juni 2023
I august 2023 udvider Uddannelses- og Forskningsstyrelsen EUopSTART med en ekstra pulje til at understøtte ansøgninger til Den Europæiske Forsvarsfond. Puljen skal styrke dansk deltagelse i internationalt samarbejde om forskning og innovation i forsvarsteknologi.

Når EUopSTART den 18. august 2023 åbner for årets sidste ansøgningsrunde, kan du som noget nyt søge tilskud til ansøgninger til Den Europæiske Forsvarsfond (EDF). Muligheden gælder foreløbig kun i år.

Tilskuddet dækker op til 50 % af udgifter forbundet med, at du udarbejder din ansøgning til EDF. Tilskuddet er på enten 50.000 eller 75.000 kr., alt efter hvilken rolle du har i EDF-projektet.

Alle private og offentlige organisationer, virksomheder, universiteter, GTS-institutter o.a. i Danmark kan søge EUopSTART til Den Europæiske Forskningsfond. Der gælder i store træk de samme krav, regler og ansøgningsformularer for EUopSTART til forberedelse af ansøgninger til Den Europæiske Forsvarsfond som for ansøgninger til Horizon Europe.

EUopSTART EDF finansieres gennem en særbevilling fra Finanslovens Forskningsreserve. Derfor bliver muligheden for at imødekomme ansøgninger til EUopSTART Horizon Europe ikke berørt.

Sådan søger du

Det fulde opslag til EUopSTART EDF er offentliggjort på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Bemærk, at vi først modtager ansøgninger til EUopSTART EDF via ministeriets bevillingssystem e-grant fra den 18. august 2023.

Ansøgningsfristen for EUopSTART EDF er den 22. oktober 2023 kl. 23.

Hvornår får du svar?

Du kan forvente at få svar på din ansøgning til EUopSTART EDF senest den 4. december 2023.

Kontakt

Stefanie Bondy Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 17
Email: stbj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside