Gå til indhold

EUopSTART – Den Europæiske Forsvarsfond

I efteråret 2023 yder EUopSTART støtte til at skrive ansøgninger til Den Europæiske Forsvarsfond (EDF). Her på siden kan du læse om muligheder, betingelser og frister i forbindelse med tilskudsordningen.

Ansøgningsfrist

I 2023 er der følgende ansøgningsfrist for ansøgninger vedr. EDF:

  • Den 22. oktober 2023 kl. 23.00

Til denne ansøgningsfrist kan du udelukkende søge om midler fra EUopSTART-ordningen til EDF-opslag med ansøgningsfrist i 2023.

EUopSTART-ansøgninger til:

Hvad kan jeg søge EUopSTART-tilskud til?

Du kan søge om tilskud til udgifter i forbindelse med, at du skriver din ansøgning til Den Europæiske Forsvarsfond (EDF).

Udgifterne skal være relevante, nødvendige og direkte forbundet med forberedelsen af EDF-ansøgningen. En EUopSTART-bevilling dækker 50% af de udgifter, som du afholder i tilskudsperioden. Tilskudsperioden defineres som perioden, fra du indsender din ansøgning til EUopSTART indtil ansøgningsfristen til EDF.

Udgifterne skal høre til en af disse kategorier:

  • Løn
  • Rejser
  • Konsulentydelser.

Du kan sende din ansøgning til EUopSTART til at forberede ansøgninger til opslag, som fremgår af det endelige, offentliggjorte 2023-arbejdsprogram for EDF, når Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har åbner for EUopSTART-ansøgninger fra 18. august 2023.

Du kan se opslag og ansøgningsfrister for indeværende år i:

Hvor mange penge kan jeg søge?

Du kan søge op til 50.000 eller 75.000 kr. Bevillingens størrelse afhænger af din rolle i EDF-ansøgningen. Nærmere oplysninger herom finder du i opslagsteksten og de generelle vilkår og retningslinjer.

EUopSTART-ordningen kan give tilskud på op til 50% af udgifterne til projektet. Ansøgeren skal derfor selv finansiere 50% af udgifterne.

Tilskuddet til konsulentydelser må højst udgøre 70% af det samlede tilskud, som du får tildelt via EUopSTART.

Hvem kan søge EUopSTART?

Danske virksomheder og vidensinstitutioner kan søge om tilskud til at få dækket op til 50% af udgifterne i forbindelse med forberedelsen af en ansøgning til et af programmerne under:

Én ansøgning pr. virksomhed

Vær opmærksom på, at private virksomheder højst kan indsende én ansøgning til hver ansøgningsfrist.

Hvornår får jeg svar?

Ansøgere kan forvente at få svar på deres ansøgning senest 4. december 2023.

Hvordan søger jeg EUopSTART?

Før du søger EUopSTART, bør du orientere dig i de gældende retningslinjer og vilkår for ordningen her, hvor du også finder link til ansøgningsskemaet:

Du indsender ansøgningen til EUopSTART via Uddannelses- og Forskningsstyrelsens elektroniske ansøgningssystem, e-grant.

Ansøgningen skal være på dansk eller engelsk.

Behandling af personoplysninger

Tjekliste til ansøgning

Kontakt

Vedr. EUopSTART

Stefanie Bondy Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 17
E-mail: stbj@ufm.dk

Vedr. EDF

National Focal Point for EDF: DIFOS-EDF@DI.dk

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI): DALO-EDF@MIL.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. september 2023