Gå til indhold

EUopSTART

EUopSTART har til formål at intensivere danske virksomheders og videninstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation. Læs om tilskudsordningens muligheder, betingelser og frister her på siden.
Kontakt
Lisbet Elming
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 52
Email: lel@ufm.dk

Ansøgningsfrister i 2021 og 2022

I 2022 vil der være tre ansøgningsfrister. Den første ansøgningsfrist er:

  • den 15. marts 2022 kl. 12.

Der er planlagt yderligere op til to cut offs i 2. halvår af 2022, men datoerne er ikke fastlagt endnu. Det skyldes, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er i gang med at få EUopSTART-ordningen evalueret. Vi vil gerne have mulighed for at tage hensyn til eventuelle anbefalinger fra evalueringen i efterårets ansøgningsrunder.

Du kan søge allerede, når arbejdsprogrammet er præpubliceret

Du kan indsende din ansøgning om midler fra EUopSTART, når EU har præpubliceret arbejdsprogrammet på Funding & Tenders-portalen, og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen åbner for EUopSTART-ansøgninger. I arbejdsprogrammet kan du se EU-opslag og ansøgningsfrister for de kommende to år. Lige nu kan du søge om midler fra EUopSTART-ordningen til EU-opslag med ansøgningsfrist senest den 31. december 2023.

Hvornår får du svar?

Ansøgere kan forvente at få svar på deres ansøgning 4-5 uger efter ansøgningsfristen. På grund af corona er der for tiden lidt længere sagsbehandlingstid end normalt.

Hvem kan søge EUopSTART?

Danske virksomheder og videninstitutioner kan søge om tilskud til at få dækket op til 50 % af udgifterne i forbindelse med forberedelsen af en ansøgning til et af programmerne under:

Én ansøgning pr. virksomhed

Vær opmærksom på, at virksomheder højst kan indsende én ansøgning til hver ansøgningsfrist.

Hvad kan du søge EUopSTART-tilskud til?

Du kan søge om tilskud til de udgifter, som du afholder i tilskudsperioden . Udgifterne skal være relevante, nødvendige og være direkte forbundet med forberedelsen af Horizon Europe-ansøgningen.

Udgifterne skal høre til en af disse kategorier:

  • Løn
  • Rejser
  • Konsulentydelser

Rolle i ansøgningen

Maks. tilskudsbeløb

Partner 50.000 kr. 
Koordinator 75.000 kr.

Du kan læse om retningslinjer og vilkår for EUopSTART-ordningen her:

Hvor stort et tilskud kan du få via EUopSTART?

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen giver et tilskud på op til 50% af udgifterne til projektet. Ansøgeren skal derfor selv finansiere 50% af udgifterne. Tilskuddet til konsulentydelser må højst udgøre 70% af det samlede tilskud, som du får tildelt af styrelsen.

Hvordan søger du EUopSTART?

Du skal sende  ansøgningen til EUopSTART via styrelsens elektroniske ansøgningssystem, e-grant. Der er åbent for ansøgninger til 1. cut off i år fra den 24/1 2022.

Ansøgningen skal være på dansk eller engelsk.

Behandling af personoplysninger

Tjekliste til ansøgning

Engelsk version af opslaget

  • The Call Text to EUopSTART (offentliggøres snart)

Særlig pulje for koordinatorer - præevaluering af ansøgning

Søger du som koordinator, kan du også benytte styrelsens pvæevalueringsordning. Her giver op til to eksterne evaluatorer din ansøgning et grundigt kvalitetstjek, før du indsender den til Europa-Kommissionen. 

Senest opdateret 21. januar 2022