EUopSTART

EUopSTART har til formål at intensivere danske virksomheders og videninstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation.
Kontakt
Lisbet Elming
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 52
Email: lel@ufm.dk

Hvad betyder corona og udskudte frister i Horizon 2020 for din EUopSTART-bevilling?

CoronavirusEuropa-Kommissionen har pga. coronavirus udskudt en række ansøgningsfrister til opslag i Horizon 2020. EUopSTART-bevillinger har altid Horizon 2020-ansøgningsfristen som slutdato for bevillingens gyldighed. Hvis du som EUopSTART-bevillingsmodtager har behov for at få bevillingsperioden forlænget til den nye Horizon 2020-ansøgningsfrist, går du ind på din EUopSTART-sag i egrant-systemet og anmoder om at få ændret slutdatoen. Herefter vil vi hurtigst muligt ændre til den ønskede dato.

 

Ansøgningsfrister

Kommende ansøgningsfrist:

  • Den 3. november kl. 12:00

NB: Til årets sidste ansøgningsfrist kan du udover de programmer, der er nævnt i ' Opslag til EUopSTART – generelle vilkår og retningslinjer 2020', søge midler til de kommende Green Deal opslag, der forventes offentliggjort i midten af september. Hvis opslagene for Horizon Europe er offentliggjort før den 3. november, kan du også søge midler fra EUopSTART's puljen til at udarbejde en ansøgning til Horizon Europe.

COVID-19 opslag
Vi har endvidere besluttet af afsætte ½ mio. kr. fordelt på ti portioner á 50.000 kr. til at støtte udarbejdelse af ansøgninger til de COVID-19-opslag, som EU-Kommissionen netop har offentliggjort. Vores vurdering af EUopSTART-ansøgningerne vil følge regler og retningslinjer i den generelle opslagstekst (se link nedenfor). Ansøgningsfristen for COVID-19-opslagene er den 11. juni 2020, og derfor vil reglen i punkt 1.8 om indsendelse af EUopSTART-ansøgningen min. 30 dage før Horizon 2020-ansøgningsfristen ikke gælde. EUopSTART-ansøgninger kan indsendes frem til den 5. juni 2020 kl. 17. Vær opmærksom på, at en EUopSTART-bevilling gælder, fra vi modtager ansøgningen frem til og med d. 11. juni 2020.

Ved vurdering af ansøgningerne følger vi de generelle evalueringskriterier for EUopSTART, der fremgår af opslagsteksten. Ansøgningerne behandles efter først-til-mølle-princippet, dog således at der som for øvrige EUopSTART-ansøgninger bliver lagt vægt på kvaliteten af ansøgningerne, se især punkt 1.9 i opslagsteksten. Ved vurderingen af ansøgningerne vil det blive anset som en ekstra kvalitet, hvis ansøger har koordinatorrollen i projektet, ligesom vi vil tilstræbe en fordeling af bevillingerne på de forskellige topics i COVID-19-opslaget.

Hvornår får du svar?

Ansøgere, der har søgt EUopSTART til årets anden cutt off d. 19. maj, kan forvente at få svar på deres ansøgning før sommerferien. På grund af corona er der lidt længere sagsbehandlingstid end normalt.

Tal fra seneste EUopSTART ansøgningsrunde

Ved den seneste ansøgningsrunde - 19. maj 2020 - blev det i alt uddelt 121 bevillinger til en samlet værdi af 7,5 mio. kroner. Indkommet var 144 ansøgninger. Hele 69% af alle ansøgninger var indsendt af private virksomheder.  

Hvem kan søge EUopSTART?

Danske virksomheder og videninstitutioner kan søge om tilskud til at få dækket op til 50 % af udgifterne i forbindelse med forberedelsen af en ansøgning til et af programmerne under Horizon 2020. Læs mere om tilskudsordningens muligheder, betingelser og frister her på siden.

En ansøgning pr. virksomhed

Vær opmærksom på, at virksomheder højst kan indsende en ansøgning til hver ansøgningsfrist.

Hvad kan du søge EUopSTART-tilskud til?

Du kan søge om tilskud til de udgifter, som du afholder i tilskudsperioden . Udgifterne skal være relevante, nødvendige og være direkte forbundet med forberedelsen af ansøgningen.

Udgifterne skal høre til en af disse kategorier:

  • Løn
  • Rejser
  • Konsulentydelser

Rolle i ansøgningen Maks. tilskudsbeløb
Partner 50.000 kr. 
Koordinator 75.000 kr.

Du kan læse om retningslinjer og vilkår for EUopSTART-ordningen her:

Hvor stort et tilskud kan du få via EUopSTART?

Styrelsen for Forskning og Uddannelse giver et tilskud på op til 50% af udgifterne til projektet. Ansøgeren skal derfor selv finansiere 50% af udgifterne. Tilskuddet til konsulentydelser må højst udgøre 70% af det samlede tilskud, som du får tildelt af styrelsen.

Hvordan søger du EUopSTART?

Du skal sende  ansøgningen til EUopSTART via styrelsens elektroniske ansøgningssystem, E-grant.

Ansøgningen skal være på dansk eller engelsk.

Behandling af personoplysninger

Tjekliste til ansøgning

Engelsk version af opslaget

Særlig pulje for koordinatorer - præevaluering af ansøgning

Søger du som koordinator, kan du også benytte styrelsens pvæevalueringsordning. Her giver to eksterne evaluatorer din ansøgning et grundigt kvalitetstjek, før du indsender den til Europa-Kommissionen. 

Senest opdateret 21. juli 2020