EUopSTART

EUopSTART har til formål at intensivere danske virksomheders og videninstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation. Årets to første cut offs var den 26. februar og den 22. maj 2018. Sidste cut off i år er den 8. oktober 2018 kl. 12. Obs: E-grant er lukket den 9. juli-1. august 2018.
Kontakt
Lisbet Elming
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 52
Email: lel@ufm.dk

Vi har nu færdigbehandlet de 137 EUopSTART-ansøgninger, hvoraf 130 er imødekommet. Næste cut off er den 8. oktober 2018 kl. 12.00. 

Hvem kan søge?

Danske virksomheder og videninstitutioner kan søge tilskud til det forberedende arbejde med at udarbejde ansøgninger til en række udvalgte europæiske forsknings- og innovationsprogrammer under Horizon 2020.

Hvad kan du søge tilskud til?

Der kan søges om tilskud til dækning af udgifter, der afholdes i tilskudsperioden, og som er relevante og nødvendige og direkte vedrører forberedelsen af ansøgningen: løn, rejser og konsulentydelser.

De konkrete muligheder fremgår af:

Betingelser

Styrelsen giver et tilskud på op til 50% af udgifterne til projektet, og ansøgerne skal således bidrage med en selvfinansiering på minimum 50%. Tilskuddet til konsulentydelser kan højst udgøre 70% af det samlede tilskud.

Vær opmærksom på:

  1. Ansøgningsportalen e-grant vil være åben indtil den 8. oktober 2018 kl. 12.00. I denne periode kan der løbende indsendes ansøgninger.
  2. Det er nu muligt at rette i ansøgninger, der allerede er indsendt – under forudsætning af, at rettelserne foretages før næste cut off dato. Vejledningen fremgår af ansøgningsskemaet.
  3. Med hensyn til MSCA og ERC kan der udelukkende søges tilskud til ansøgninger, der omfatter minimum 2 projektdeltagere.

Søg via ansøgningssystemet, E-grant

Ansøgninger sendes via styrelsens elektroniske ansøgningssystem, E-grant, og skal være på dansk eller engelsk.

Vær opmærksom på, at vi er nødt til at lukke for adgangen til ansøgningssystemet E-grant i perioden fra den 9. juli til 1. august 2018. Systemet skal opdateres.

Behandling af personoplysninger

Tjekliste til ansøgning

Engelsk version af opslaget

 

Senest opdateret 03. juli 2018