EUopSTART

EUopSTART har til formål at intensivere danske virksomheders og videninstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation.
Kontakt
Lisbet Elming
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 52
Email: lel@ufm.dk

Hvad betyder corona og udskudte frister i Horizon 2020 for din EUopSTART-bevilling?

CoronavirusEuropa-Kommissionen har pga. coronavirus udskudt en række ansøgningsfrister til opslag i Horizon 2020. EUopSTART-bevillinger har altid Horizon 2020-ansøgningsfristen som slutdato for bevillingens gyldighed. Hvis du som EUopSTART-bevillingsmodtager har behov for at få bevillingsperioden forlænget til den nye Horizon 2020-ansøgningsfrist, går du ind på din EUopSTART-sag i egrant-systemet og anmoder om at få ændret slutdatoen. Herefter vil vi hurtigst muligt ændre til den ønskede dato.

 

Ansøgningsfrister

Kommende ansøgningsfrist:

  • Den 3. november kl. 12:00

NB: Til årets sidste ansøgningsfrist kan du udover de programmer, der er nævnt i ' Opslag til EUopSTART – generelle vilkår og retningslinjer 2020', søge midler til de kommende Green Deal opslag, der forventes offentliggjort i midten af september. Hvis opslagene for Horizon Europe er offentliggjort før den 3. november, kan du også søge midler fra EUopSTART's puljen til at udarbejde en ansøgning til Horizon Europe.

Hvornår får du svar?

Ansøgere, der har søgt EUopSTART til årets anden cutt off d. 19. maj, kan forvente at få svar på deres ansøgning før sommerferien. På grund af corona er der lidt længere sagsbehandlingstid end normalt.

Hvem kan søge EUopSTART?

Danske virksomheder og videninstitutioner kan søge om tilskud til at få dækket op til 50 % af udgifterne i forbindelse med forberedelsen af en ansøgning til et af programmerne under Horizon 2020. Læs mere om tilskudsordningens muligheder, betingelser og frister her på siden.

En ansøgning pr. virksomhed

Vær opmærksom på, at virksomheder højst kan indsende en ansøgning til hver ansøgningsfrist.

Hvad kan du søge EUopSTART-tilskud til?

Du kan søge om tilskud til de udgifter, som du afholder i tilskudsperioden . Udgifterne skal være relevante, nødvendige og være direkte forbundet med forberedelsen af ansøgningen.

Udgifterne skal høre til en af disse kategorier:

  • Løn
  • Rejser
  • Konsulentydelser

Rolle i ansøgningen Maks. tilskudsbeløb
Partner 50.000 kr. 
Koordinator 75.000 kr.

Du kan læse om retningslinjer og vilkår for EUopSTART-ordningen her:

Hvor stort et tilskud kan du få via EUopSTART?

Styrelsen for Forskning og Uddannelse giver et tilskud på op til 50% af udgifterne til projektet. Ansøgeren skal derfor selv finansiere 50% af udgifterne. Tilskuddet til konsulentydelser må højst udgøre 70% af det samlede tilskud, som du får tildelt af styrelsen.

Hvordan søger du EUopSTART?

Du skal sende  ansøgningen til EUopSTART via styrelsens elektroniske ansøgningssystem, E-grant.

Ansøgningen skal være på dansk eller engelsk.

Behandling af personoplysninger

Tjekliste til ansøgning

Engelsk version af opslaget

Særlig pulje for koordinatorer - præevaluering af ansøgning

Søger du som koordinator, kan du også benytte styrelsens pvæevalueringsordning. Her giver to eksterne evaluatorer din ansøgning et grundigt kvalitetstjek, før du indsender den til Europa-Kommissionen. 

Senest opdateret 20. maj 2020