EUopSTART

EUopSTART har til formål at intensivere danske virksomheders og videninstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation. Årets sidste cut off var den 8. oktober. Vi har fået 212 ansøgninger og forventer at kunne give alle ansøgere svar i første halvdel af november 2018.
Kontakt
Lisbet Elming
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 52
Email: lel@ufm.dk

Ansøgningsfrister 2019

Under forudsætning af, at der afsættes penge på finansloven 2019 til EUopSTART-ordningen, planlægger vi, at den første ansøgningsfrist vil ligge i februar 2019.

Hvem kan søge?

Danske virksomheder og videninstitutioner kan søge om tilskud til at få dækket op til 50 % af udgifterne i forbindelse med forberedelsen af en ansøgning til et af programmerne under Horizon 2020. Læs mere om tilskudsordningens muligheder, betingelser og frister her på siden.

Hvad kan du søge tilskud til?

Du kan søge om tilskud til de udgifter, som du afholder i tilskudsperioden . Udgifterne skal være relevante, nødvendige og være direkte forbundet med forberedelsen af ansøgningen.

Udgifterne skal høre til en af disse kategorier:

  • Løn
  • Rejser
  • Konsulentydelser

Du kan læse om retningslinjer og vilkår  for EUopSTART-ordningen her:

Hvor stort et tilskud kan du få?

Styrelsen for Forskning og Uddannelse giver et tilskud på op til 50% af udgifterne til projektet. Ansøgeren skal derfor selv finansiere 50% af udgifterne. Tilskuddet til konsulentydelser må højst udgøre 70% af det samlede tilskud, som du får tildelt af styrelsen.

Hvordan søger du?

Du skal sende  ansøgningen til EUopSTART via styrelsens elektroniske ansøgningssystem, E-grant.

Ansøgningen skal være på dansk eller engelsk.

Behandling af personoplysninger

Tjekliste til ansøgning

Engelsk version af opslaget

Senest opdateret 11. oktober 2018