Gå til indhold

EUopSTART

EUopSTART har til formål at intensivere danske virksomheders og videninstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation. Læs om tilskudsordningens muligheder, betingelser og frister her på siden.

Ansøgningsfrister i 2023

I 2023 forventer vi tre ansøgningsfrister. Datoerne er endnu ikke fastlagt, men annonceres her på siden. 

Ansøgningsfrister i 2022

Ved ansøgningsfristen den 15. november 2022 kunne du søge allerede, da udkast af arbejdsprogrammerne blev offentliggjort via en åbent tilgængelig hjemmeside. Du kunne indsende din ansøgning om midler fra EUopSTART, når EU havde præpubliceret arbejdsprogrammerne på Funding & Tenders-portalen, eller når udkast til arbejdsprogrammerne lå på hjemmesider, der f.eks. tilhører en europæisk myndighed, organisation eller et anerkendt medie, og som kan tilgås vederlagsfrit og uden begrænsninger. Det var en forudsætning for, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen åbnede for EUopSTART-ansøgninger.

I arbejdsprogrammerne kan du se EU-opslag og ansøgningsfrister for de kommende to år. I 2022 kunne du søge om midler fra EUopSTART-ordningen til EU-opslag med ansøgningsfrist senest den 31. december 2023.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen tager forbehold vedr. den sidste ansøgningsrunde i 2022

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ønsker at gøre de tidlige ansøgningsfrister i de kommende arbejdsprogrammer for 2023 tilgængelige for danske ansøgere ved at støtte det forberedende arbejde med EUopSTART-bevillinger. Styrelsen påtager sig dog intet ansvar for konsekvenserne af eventuelle ændringer i Horizon Europe-arbejdsprogrammerne for 2023-24. Dette gælder også, hvis et Horizon Europe-opslag udgår eller ændres så meget, at det ikke længere passer til ansøgers EUopSTART-ansøgning.

Det er således forbundet med en vis risiko at forberede en ansøgning til Horizon Europe på baggrund af et udkast til arbejdsprogrammet.

Så længe arbejdsprogrammet ikke er vedtaget og offentliggjort på Europa-Kommissionens hjemmeside, Funding & Tenders-portalen, er der en risiko for, at der sker ændringer, der kan være afgørende for ansøgerne. Opslagstekster kan f.eks. blive ændret på væsentlige punkter, foreløbige ansøgningsfrister kan blive rykket, og opslag kan udgå af arbejdsprogrammet, før den officielle offentliggørelse på Funding & Tenders portalen. Der er med andre ord en vis risiko for, at det Horizon Europe-opslag, du sigter imod, forsvinder eller ændres, så du ikke kan indsende din EU-ansøgning som planlagt. I dette tilfælde vil din EUopSTART-bevilling bortfalde. Det gælder stadig, at EUopSTART-bevillinger først udbetales, når det kan dokumenteres, at EU-ansøgningen er indsendt.

Hvis ansøgningsfrister til Horizon Europe-opslag bliver rykket, er det muligt at bede om en tilsvarende ændring af EUopSTART-bevillingen. Det skal ansøgere selv sørge for at meddele i eGrant-systemet, når de endelige arbejdsprogrammer er offentliggjort på Funding & Tenders portalen.

Hvornår får du svar?

Ansøgere kan forvente at får svar på deres ansøgning ca. 25 arbejdsdage efter ansøgningsfristen.

Hvem kan søge EUopSTART?

Danske virksomheder og videninstitutioner kan søge om tilskud til at få dækket op til 50 % af udgifterne i forbindelse med forberedelsen af en ansøgning til et af programmerne under:

Én ansøgning pr. virksomhed

Vær opmærksom på, at virksomheder højst kan indsende én ansøgning til hver ansøgningsfrist.

Hvad kan du søge EUopSTART-tilskud til?

Du kan søge om tilskud til de udgifter, som du afholder i tilskudsperioden . Udgifterne skal være relevante, nødvendige og være direkte forbundet med forberedelsen af Horizon Europe-ansøgningen.

Udgifterne skal høre til en af disse kategorier:

  • Løn
  • Rejser
  • Konsulentydelser

Rolle i ansøgningen

Maks. tilskudsbeløb

Partner 50.000 kr. 
Koordinator 75.000 kr.

Du kan læse om retningslinjer og vilkår for EUopSTART-ordningen her:

Hvor stort et tilskud kan du få via EUopSTART?

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen giver et tilskud på op til 50% af udgifterne til projektet. Ansøgeren skal derfor selv finansiere 50% af udgifterne. Tilskuddet til konsulentydelser må højst udgøre 70% af det samlede tilskud, som du får tildelt af styrelsen.

Hvordan søger du EUopSTART?

Du skal sende ansøgningen til EUopSTART via styrelsens elektroniske ansøgningssystem, e-grant. Der er åbent for ansøgninger til i år fra den 24/1 til 15/11 2022.

Ansøgningen skal være på dansk eller engelsk.

Behandling af personoplysninger

Tjekliste til ansøgning

Engelsk version af opslaget

Særlig pulje for koordinatorer - præevaluering af ansøgning

Søger du som koordinator, kan du også benytte styrelsens pvæevalueringsordning. Her giver op til to eksterne evaluatorer din ansøgning et grundigt kvalitetstjek, før du indsender den til Europa-Kommissionen. 

Kontakt

Stefanie Bondy Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 17
E-mail: stbj@ufm.dk

Senest opdateret 17. november 2022