Gå til indhold

EUopSTART

EUopSTART har til formål at intensivere danske virksomheders og videninstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation.
Kontakt
Lisbet Elming
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 52
Email: lel@ufm.dk

Ansøgningsfrister i 2021

Ansøgningsfristerne for 2021 er endnu ikke fastlagt. Det skyldes, at åbningstidspunktet for arbejdsprogrammerne, og dermed deadlines for ansøgninger til Horizon Europe, endnu ikke er kendte. Vi forventer, at arbejdsprogrammerne for 2021/22 offentliggøres i marts/april i år. Så snart det sker, annoncerer vi årets ansøgningsfrister til EUopSTART.

Hvornår får du svar?

Ansøgere kan forvente at få svar på deres ansøgning cirka 4-5 uger efter ansøgningsfristen. På grund af corona er der lidt længere sagsbehandlingstid end normalt.

Tal fra seneste EUopSTART-ansøgningsrunde

Ved den seneste ansøgningsrunde den 3. november 2020, modtog vi 141 ansøgninger. 106 af dem har fået midler fra ordningen. Det svarer til, at 3 ud af 4 ansøgninger bliver imødekommet. Samlet set har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen uddelt 6,8 mio. kroner, og dermed er årets samlede bevilling til EUopSTART opbrugt.

Hvem kan søge EUopSTART?

Danske virksomheder og videninstitutioner kan søge om tilskud til at få dækket op til 50 % af udgifterne i forbindelse med forberedelsen af en ansøgning til et af programmerne under Horizon 2020. Læs mere om tilskudsordningens muligheder, betingelser og frister her på siden.

En ansøgning pr. virksomhed

Vær opmærksom på, at virksomheder højst kan indsende en ansøgning til hver ansøgningsfrist.

Hvad kan du søge EUopSTART-tilskud til?

Du kan søge om tilskud til de udgifter, som du afholder i tilskudsperioden . Udgifterne skal være relevante, nødvendige og være direkte forbundet med forberedelsen af ansøgningen.

Udgifterne skal høre til en af disse kategorier:

  • Løn
  • Rejser
  • Konsulentydelser

Rolle i ansøgningen

Maks. tilskudsbeløb

Partner 50.000 kr. 
Koordinator 75.000 kr.

Du kan læse om retningslinjer og vilkår for EUopSTART-ordningen her:

Hvor stort et tilskud kan du få via EUopSTART?

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen giver et tilskud på op til 50% af udgifterne til projektet. Ansøgeren skal derfor selv finansiere 50% af udgifterne. Tilskuddet til konsulentydelser må højst udgøre 70% af det samlede tilskud, som du får tildelt af styrelsen.

Hvordan søger du EUopSTART?

Du skal sende  ansøgningen til EUopSTART via styrelsens elektroniske ansøgningssystem, e-grant.

Ansøgningen skal være på dansk eller engelsk.

Hvad betyder corona og udskudte frister i Horizon 2020 for din EUopSTART-bevilling?

CoronavirusEuropa-Kommissionen har pga. coronavirus udskudt en række ansøgningsfrister til opslag i Horizon 2020. EUopSTART-bevillinger har altid Horizon 2020-ansøgningsfristen som slutdato for bevillingens gyldighed. Hvis du som EUopSTART-bevillingsmodtager har behov for at få bevillingsperioden forlænget til den nye Horizon 2020-ansøgningsfrist, går du ind på din EUopSTART-sag i e-grant og anmoder om at få ændret slutdatoen. Herefter vil vi hurtigst muligt ændre til den ønskede dato.

Behandling af personoplysninger

Tjekliste til ansøgning

Engelsk version af opslaget

Særlig pulje for koordinatorer - præevaluering af ansøgning

Søger du som koordinator, kan du også benytte styrelsens pvæevalueringsordning. Her giver to eksterne evaluatorer din ansøgning et grundigt kvalitetstjek, før du indsender den til Europa-Kommissionen. 

Senest opdateret 06. januar 2021