EUopSTART

EUopSTART har til formål at intensivere danske virksomheders og videninstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation.

Der er stadig penge til at søge EUopSTART-tilskud i 2017, også til opslag som har ansøgningsfrist i 2018.

Listen over programmer, der kan søges tilskud til, er blevet udvidet.

Ansøgningsfristen er den 30. oktober 2017 kl 12.00, således at der bliver mulighed for at søge til de nye 2018-2020-arbejdsprogrammer i Horizon 2020, når de bliver offentliggjort.

Hvem kan søge?

Danske virksomheder og videninstitutioner kan søge tilskud til det forberedende arbejde med at udarbejde ansøgninger til en række udvalgte europæiske forsknings- og innovationsprogrammer under Horizon 2020.

Hvad kan du søge tilskud til?

Der kan søges om tilskud til dækning af udgifter, der afholdes i tilskudsperioden, og som er relevante og nødvendige og direkte vedrører forberedelsen af ansøgningen: løn rejser og konsulentydelser.

De konkrete muligheder fremgår af:

Betingelser

Styrelsen giver et tilskud på op til på op til 50% af udgifterne til projektet, og ansøgerne skal således bidrage med en selvfinansiering på minimum 50%. Tilskuddet til konsulentydelser kan højst udgøre 70% af det samlede tilskud.

Vær opmærksom på:

  1. Listen over programmer, der kan anvendes EUopSTART-tilskud til at søge, er udvidet med ERC-grants, fase 2-ansøgninger i 2-fasede opslag og alle de 10 Joint Programming Initiatives.
  2. Ansøgningsportalen e-grant vil være åben indtil 30. oktober 2017. I denne periode kan der løbende indsendes ansøgninger.
  3. Det er nu muligt at rette i ansøgninger, der allerede er indsendt – under forudsætning af, at rettelserne foretages før den 30. oktober 2017 kl. 12.00. Vejledningen fremgår af ansøgningsskemaet.

Søg via ansøgningssystemet, E-grant

Ansøgninger sendes via styrelsens elektroniske ansøgningssystem, E-grant, og skal være på dansk eller engelsk

Tjekliste til ansøgning

Engelsk version af opslaget

 

Senest opdateret 18. juli 2017