Gå til indhold

Sådan afrapporteres og udbetales en bevilling

Oplysninger om regler og skemaer mv forbindelse med afrapportering og udbetaling af EUopSTART-bevillinger.
Kontakt
Stefanie Bondy Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 17
Email: stbj@ufm.dk

For sager publiceret på e-grant skal skemaet for slutregnskab og slutrapport uploades via bevillingssagen og sendes via e-grant.

Sager, hvor bevillingshaver ikke har fået besked om publicering, skal forsat indsende slutregnskab og slutrapport mærket sagsnummer till: 

Spørgsmål om slutregnskab og udbetalinger skal rettes til Bevillingsadministrationen på 33 92 92 00 (hverdage 9.00-12.00) eller på ovenstående mailadresse.

Indsendelse af slutregnskab

Der skal senest 3 måneder efter projektets slutdato indsendes et slutregnskab.

Indsendelse af slutrapport

Der skal senest 3 måneder efter projektets slutdato indsendes en slutrapport.

Der skal senest 6 måneder efter projektets slutdato indsendes en 'Evalueringsrapport' fra den ansøgte ordning. Der findes ikke et skema til denne afrapportering, men det er en rapport som sendes direkte til bevillingshaver og som skal uploades via e-grant.

Udbetaling af bevilling

Offentlige institutioner kan få udbetalt 85% af bevillingen, så snart bevillingen er givet. De sidste 15% udbetales, når slutregnskabet er indsendt og godkendt.

Private virksomheder kan få udbetalt hele bevillingen, når slutregnskab er indsendt og godkendt.

Anmodning om udbetalinger skal fremsendes som separate e-fakturaer til EAN 5798000416697. E-fakturaen skal altid indeholde sagsnr. og henvise til EUopSTART – f.eks. 1234-56789B/EUopSTART. Denne tekst indsættes som ordrenummer. Sagsnr. fremgår af bevillingsbrevet. E-fakturaen stiles til Bevillingsenheden. Herudover skrives e-mailadressen på den, der har lavet fakturaen, til brug i eventuelle tvivlsspørgsmål.

Alle fakturaer skal have en betalingsfrist på mindst 30 dage.

Læs mere i 'Vilkår for bevillinger' og i ’Spørgsmål og svar om udbetalinger’ på hjemmesiden:

Senest opdateret 28. juni 2022