Gå til indhold

Sådan afrapporteres og udbetales en bevilling

Oplysninger om regler og skemaer mv. i forbindelse med afrapportering og udbetaling af EUopSTART-bevillinger.

Skemaet for slutregnskab og slutrapport uploades via bevillingssagen og sendes via:

Spørgsmål om slutregnskab og udbetalinger kan stilles via:

  • chatfunktionen på sagen i e-grant
  • via e-mail til bevilling@ufm.dk eller
  • telefon på 3392 9200 (hverdage 9.00-12.00).

Indsendelse af slutregnskab

Der skal senest tre måneder efter projektets slutdato indsendes et slutregnskab. Hent skema til slutregnskab i excel nedenfor:

Indsendelse af slutrapport

Der skal senest tre måneder efter projektets slutdato indsendes en slutrapport. Hent skema til slutrapport i word nedenfor:

Indsendelse af kvitteringsmail

Senest tre måneder efter projektets slutdato uploades den kvitteringsmail, som koordinator fik tilsendt fra EU som bekræftelse på, at ansøgning er indsendt til EU.

Særligt for ansøgere til EIC Accelerator:
Ansøger modtager ingen kvitteringsmail fra EU. I stedet uploades/indsendes et billede/screen dump af det kvitteringsmærke, som EU udsteder i forbindelse med modtagelse af ansøgningen. Det findes i EU-portalen.

Udbetaling af bevilling

Bevillingen kan først udbetales, når styrelsen har modtaget og godkendt slutregnskab, slutrapport og kvitteringsmail.

For offentlige institutioner sker udbetalingen automatisk, når slutrapporteringen er godkendt.

Private virksomheder får bevillingen udbetalt ved at indsende e-faktura til:

  • CVR-nummer 34042012 og
  • EAN 5798000416697.

E-faktura kan indsendes via virk.dk. Log in med virksomhedens CVR-nummer og send fakturaen. E-fakturaen skal altid indeholde sagsnummer og henvise til EUopSTART. Sagsnummer fremgår af afgørelsesbrevet og bevillingsbrevet. Fakturaen skal ligeledes indeholde navn og mailadresse på den, der har udfærdiget fakturaen, til brug i eventuelle tvivlsspørgsmål.

E-faktura skal ikke indsendes, før bevillingshaver har modtaget afgørelse om, at slutrapportering er godkendt.

Alle fakturaer skal have en betalingsfrist på mindst 30 dage.

Læs mere

Kontakt

UFS Bevillingsenheden
Hverdag: 09.00-12.00
T. +45 33 92 92 00
E-mail: bevilling@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024