Gå til indhold

Kandidatudvalget

Forligskredsen bag reformen af universitetsuddannelserne i Danmark har som en del af den politiske aftale nedsat et kandidatudvalg, der har til opgave at udforme det nye kandidatuddannelseslandskab.

I forlængelse af aftalen om en reform af universitetsuddannelserne, som regeringen, SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik d. 27. juni 2023, er der nedsat et kandidatudvalg, som skal bidrage til at videreudvikle og implementere reformen ved bl.a. at udforme det nye kandidatuddannelseslandskab.

Forligspartierne blev d. 24. august 2023 enige om et forligstillæg om kommissoriet for Kandidatudvalget.

Kandidatudvalget skal i deres afrapportering til aftalepartierne komme med forslag til den konkrete udformning af det nye kandidatuddannelseslandskab. Udvalget skal blandt andet komme med input til, hvilke uddannelsesområder der har stort potentiale i at blive omlagt til fleksible erhvervskandidatuddannelser og de nye 75 ECTS-kandidatuddannelser.

Dette indebærer samtidigt, at Kandidatudvalget også skal komme med input til rammerne for de nye uddannelsestyper, bedre mulighed for livslang læring samt tværgående hensyn til forskningsmiljøer, geografi mv. ved sektordimensionering af universiteternes bacheloruddannelser.

Kandidatudvalget er sammensat af rektorerne fra de otte universiteter, to repræsentanter fra Danske Studerendes Fællesråd, Danske Universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Formandskabet varetages af Uddannelses- og Forskningsministeriet.


Handlinger tilknyttet webside

Kandidatudvalget
Senest opdateret 03. juli 2024