Gå til indhold

DFiRbrief 40: Forsvarsforskning – kan forventningerne bære?

22. august 2023
I dette brief opsummeres på centrale pointer fra den debatrække om forskning og innovation inden for forsvar og sikkerhed, som DFiR afholdt i foråret og sommeren 2023

Regeringen indgik i juni sammen med et bredt flertal i Folketinget et forsvarsforlig, der omfatter investeringer for 143 mia. kr. i det danske forsvar i perioden 2024-2033. Her lægges bl.a. op til en styrkelse af forsvarsrelevant forskning og udvikling, og der er i det danske forsknings- og innovationssystem bred opbakning til et sådant øget engagement.  Det er imidlertid DFiR’s indtryk, at de offentlige forskningsmiljøer forventer, at en opprioritering af forsvarsforskningen vil ske gennem en tilførsel af nye midler, og ikke på bekostning af andre forskningsområder. DFiR anbefaler, at denne forventning efterleves fra politisk hånd, så investeringerne i forsvarsforskning ikke medregnes i opfyldelsen af målsætningen om offentlige forskningsinvesteringer svarende til 1% af BNP.

En opprioritering af forsvarsforskningen vil desuden nødvendiggøre en yderligere skærpelse af sikkerheden i de danske videnmiljøer. DFiR vurderer, at dette uundgåeligt vil medføre en administrativ og økonomisk byrde for de danske institutioner, ligesom der vil opstå behov for, at den enkelte forsker aktivt tager stilling til deres grænser for deltagelse i forsvarsforskning.