Gå til indhold

To nye bestyrelsesmedlemmer udpeges til Danmarks Innovationsfond

22. juni 2023
Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har udpeget to nye medlemmer til Innovationsfondens bestyrelse: professor Sine Reker Hadrup, Institut for Sundhedsteknologi på Danmarks Tekniske Universitet, og professor Philipp Schröder, Institut for Økonomi på Aarhus Universitet.

Danmarks Innovationsfond spiller en afgørende rolle i at støtte og fremme innovation, forskning og teknologiudvikling i Danmark. Gennem tilskud til forskere, virksomheder og iværksættere sigter fonden mod at skabe vækst, arbejdspladser og løsninger på samfundsmæssige udfordringer til gavn for hele Danmark. Fondens bestyrelse repræsenterer erfaring og viden fra en bred vifte af fagområder fra både forskning og det private erhvervsliv.

Professor Sine Reker Hadrup tilfører bestyrelsen vigtig viden og erfaring inden for life science og velfærdsteknologi, hvilket er strategisk prioriterede områder i fonden. Som medstifter af flere spin-out virksomheder kommer hun endvidere med førstehåndserfaring som iværksætter i forskningsverdenen.

I de kommende år skærper Innovationsfonden det strategiske fokus på måling af impact og den samfundspåvirkning, fondens tilskud og programmer har. Professor Philipp Schröder tilfører grundig ekspertise på området med sit virke som forsker inden for samfundsøkonomi samt erfaring fra deltagelse i flere regeringsnedsatte kommissioner og råd.

Foruden udpegningen af de to nye bestyrelsesmedlemmer har uddannelses- og forskningsministeren genudpeget to siddende medlemmer for endnu en beskikkelsesperiode: Christian H. M. Ketels, rådgiver og Visiting Executive på Harvard Business School, og Mette Glavind, direktør for divisionen Byggeri og Anlæg på Teknologisk Institut.

Alle udpegninger sker for en treårig periode med start pr. 1. juli 2023.

Handlinger tilknyttet webside