Gå til indhold

Ny ansøgningsrunde til midler ved Partnerskab for børneforskning er nu åben

22. november 2023
0-6 års området og det gode børneliv er i fokus for Partnerskab for børneforsknings nye ansøgningsrunde, som netop er åbnet for ansøgninger til forskningsprojekter.

I 2024 uddeler Partnerskab for børneforskning igen midler til forskning i det gode småbørnsliv. Partnerskab for børneforskning er nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet med det formål at understøtte forskning, der bidrager til, at alle børn i dagtilbud trives, lærer, udvikler sig og dannes.

Partnerskabet støtter praksisnær forskning, der bl.a. understøtter pædagoguddannelsen, professionsudøvelsen og den løbende kvalitetsudvikling af området.

Opslag 2024 er nu åbent for ansøgninger. Der kan søges frem til den 15. maj 2024.

 I 2024 uddeler partnerskabet desuden mindre bevillinger til forskning inden for det fritidspædagogiske område for børn og unge i alderen 0-18 år. 

Partnerskab for børneforskning er allerede i gang med at uddele midler til gavn for børneforskningen. Partnerskabets første runde for ansøgninger skal endeligt behandles i bestyrelsen i december.

Fakta om Partnerskab for børneforskning:

  • Partnerskabet er etableret på baggrund af en bevilling på i alt 200 mio. kr., som blev afsat over en fireårig periode i forbindelse med fordelingen af forskningsreserven for 2021.
  • Partnerskab for børneforskning skal forestå en langsigtet, strukturel styrkelse af den pædagogiske forskning rettet mod de mindste børn (0-6 år).
  • Partnerskabet består af hhv. en bestyrelse, et repræsentantskab samt to vurderingspaneler – et praksispanel og et videnskabeligt panel.
  • Partnerskabet sekretariatsbetjenes af Aarhus Universitet.

Kontakt

Morten Velsing Nielsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 49
Email: mvn@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside