Gå til indhold

Nu kan du søge om en EUopSTART-bevilling til din Horizon Europe-ansøgning

08. december 2023
At skrive en ansøgning til Horizon Europe kan være en lang proces, men heldigvis er EUopSTART-puljen igen åben. Med en EUopSTART-bevilling kan du få dækket en del af dine omkostninger forbundet med at udarbejde en Horizon Europe-ansøgning. Årets første frist til EUopSTART i 2024 er den 23. januar.

I 2024 kan du søge om bevillinger op til hhv. 75.000 kr. og 100.000 kr. afhængig af din rolle i projektet og det delprogram i Horizon Europe, som du søger.

Ansøgningsfrister i 2024

I 2024 er der følgende tre ansøgningsfrister:

  • Tirsdag 23. januar kl. 12.00
  • Onsdag 22. maj kl. 12.00 (åbner 24. januar)
  • Tirsdag 24. september kl. 12.00 (åbner 23. maj)

Kan du søge?

EUopSTART kan søges af virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner som universiteter, godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS), hospitaler, kommuner, regioner, NGO’er, interesseorganisationer m.fl.

Sådan søger du:

Ansøgninger indsendes gennem styrelsens ansøgningsportal, e-grant.

Husk, at der skal være en periode på minimum 30 dage fra, du indsender din ansøgning til EUopSTART, til Horizon Europe-ansøgningsfristen. Europa-Kommissionen skal også have offentliggjort det Horizon Europe-arbejdsprogram eller deadline, du vil søge.

Det fulde opslag til EUopSTART er offentliggjort på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Hvornår får du svar?

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen behandler de indkomne ansøgninger efter fristerne, og ansøgere får svar cirka 25 arbejdsdage efter ansøgningsfristen.

Om EUopSTART

EUopSTART yder tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i Horizon Europe-projekter. Puljen bidrager til internationaliseringen af dansk forskning og styrket samspillet mellem virksomheder og forskningsinstitutioner om forskning og innovation.

EUopSTART støtter også det forberedende ansøgningsarbejde til Den Europæiske Forsvarsfond (EDF).  Denne pulje åbner den 24. januar 2024, og første ansøgningsfrist til 'EUopSTART - EDF' er den 22. maj 2024.

Læs mere

Kontakt

Stefanie Bondy Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 17
Email: stbj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside