Gå til indhold

Projekt skal styrke netværk blandt videregående uddannelser inden for cyber- og informationssikkerhed

20. december 2023
Et nyt projekt skal styrke en national netværksopbygning inden for cyber- og informationssikkerhed på tværs af videregående uddannelser. Aalborg Universitet er projektleder på projektet, som netop er indledt og afsluttes ved udgangen af 2024.

Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der har godkendt projektet.

Initiativet er en del af den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi 2022-2024. I 2022 bevilligede Uddannelses- og Forskningsstyrelsen midler til tre kompetenceudviklingsprojekter inden for cyber- og informationssikkerhed. 

Projektansøgningen fra Aalborg Universitet er udvalgt, fordi den har levet op til opslagets formål om, at undervisere og faglige miljøer, der allerede har
praksiserfaring, inspirerer andre faglige miljøer og undervisere til at udvikle
cyber- og informationssikkerhedskompetencer i uddannelserne - på tværs af fagområder og på tværs af institutionstyper.

Afgørelsen er også truffet ud fra en vurdering af, at projektet lever op til opslagets øvrige vurderingskriterier:

  1. Realisering af projektet
  2. Volumen

Det godkendte projekt sigter mod at understøtte netværk og inspirere undervisere på tværs af fagområder, institutioner, ordinære uddannelser samt efter- og videreuddannelse inden for cyber- og informationssikkerhed.  

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen modtog i alt tre ansøgninger til puljeopslaget.

Det godkendte projekt

Institution

Aalborg Universitet (projektleder)

Fokus

Projektet sigter mod at forbedre undervisningen i cyber- og informationssikkerhed på tværs af fagområder og institutioner ved udveksling af best practices mellem underviserne. Aalborg Universitet vurderer, at der mangler et overblik over uddannelser og faglige miljøer inden for feltet, hvilket gør det svært at udveksle erfaringer.

Projektansøgningens formidlings- og netværksunderstøttende aktiviteter indbefatter blandt andet:

  • Netværksopbygning ved at identificere videregående uddannelsesmiljøer
    og enkelte undervisere, som arbejder aktivt med cyber- og informationssikkerhed. Undervisere på tværs af fagområder, institutioner, ordinære uddannelser samt efter- og videreuddannelse skal indgå i netværket.
  • Opstart af netværksaktiviteter mhp. inspiration og videndeling om undervisning
    i cyber- og informationssikkerhed.

Projektperiode

Fra den 01.11.2023-31.12.2024

Kontakt

Frederik Damkjær Hansen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 56
Email: fdh@ufm.dk
Nagina Gholam
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 81 33
Email: nagh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside