Gå til indhold

Midler til styrket kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse inden for life science er uddelt

11. december 2023
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i samarbejde med arbejdsgruppen for ’Styrket fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse inden for life science’ netop uddelt midler til forsøgs- og udviklingsprojekter (FoU).

Midlerne skal bidrage til at understøttelse af styrket kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse inden for life science. I uddelingen af puljen har der været lagt særlig vægt på, at de ansøgte projekter skulle skal udføres i forpligtende samarbejde eller partnerskaber mellem flere relevante partner. Eksempelvis udføres projektet fra Københavns Universitet - der sigter mod at styrke kompetenceudviklingen for SMV’ere - i et bredt partnerskab med private kompetenceudbydere, faglige organisationer og organisationer der understøtter SMV’erne.

Midlerne stammer fra den politiske aftale om Strategi for life science, som den daværende regering vedtog i maj 2021.

Der er i alt uddelt midler til tre projekter:

  1. Københavns Universitet (Hovedsansøger): Udvikling af koncept for kompetenceudvikling af SMVer inden for Life Science. Bevilliget 1.488.580 kr.
  2. Aalborg Universitet (Hovedsansøger): Udvikling af efteruddannelsesmodul i Teknologivurdering af digitale sundhedsteknologier. Bevilliget 1.129.719 kr.
  3. DTU (Hovedsansøger): Livets molekyler – bæredygtig fremtid. Bevilliget 1.034.400 kr.

Afslutningsrapporter for projekterne vil blive offentliggjort på ufm.dk

Uddannelses- og forskningsministeren og erhvervsministeren har netop modtaget anbefalinger fra Life Science Rådet til den kommende life science strategi.

Kontakt

Line Thorup
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 81 90
Email: lith@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside