Gå til indhold

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed får nye medlemmer i 2023

30. juni 2023
Fire nye faglige medlemmer og tre nye suppleanter er udpeget til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget nye medlemmer til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. Nævnet har til opgave at behandle sager om videnskabelig uredelighed. Nævnets medlemmer er alle anerkendte forskere og repræsenterer forskellige videnskabelige forskningsområder. I nævnet bidrager de med deres ekspertviden for at styrke og sikre troværdigheden og integriteten i dansk forskning.

De nye faglige medlemmer og suppleanter er udpeget for en fireårig periode, som starter den 1. juli 2023. Udpegningen er sket efter et åbent opslag og høring af Danmarks Frie Forskningsfond.

De nye faglige medlemmer er:

• Charlotte Kroløkke, professor
• Hanne Lakkenborg Kristensen, lektor
• Knud Jørgen Jensen, professor
• Mogens Holst Nissen, professor

De nye suppleanter er:

• Sten Schaumburg-Müller, professor
• Mette Nørgaard, professor
• Eva Arnspang Christensen, lektor

Handlinger tilknyttet webside

Kontakt

Kirstine Hvitved Ekholm
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 03
Email: kihe@ufm.dk
Martin Kruse
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 28
Email: mkru@ufm.dk