Gå til indhold

Brugbare resultater fra projekter om fastholdelse af internationale studerende

19. december 2023
Internationale studerende på danske videregående uddannelsesinstitutioner er en gevinst for samfundet, hvis de bliver og arbejder i Danmark efter studiet. Af den grund uddelte Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2019 knap 5 millioner kroner til fem fastholdelsesprojekter, som nu er afsluttet.

De fem uddannelsesinstitutioner, der fik bevilliget midler, har i deres projekter haft som formål at få flere af deres internationale studerende ind på det danske arbejdsmarked efter afsluttet studie. Det har de gjort ved at udvikle, afprøve og evaluere tiltag, der kan bidrage til at fastholde de internationale studerende på det danske arbejdsmarked.

Projekterne har indeholdt interessante og solide fastholdelsesaktiviteter som for eksempel karrierekursus, forskellige former for danskundervisning, mentorordninger, introduktion til det danske arbejdsmarked, udvikling af et karriereledelseskursus, tilknytning til det lokale arbejdsliv, praktikevents og matchmaking samt bedre muligheder for at få studiejobs.

Aktiviteterne har høstet brugbare resultater i form af gode evalueringer, produktive og varige samarbejdsrelationer med de eksterne partnere i projekterne, succes med at få flere af de internationale studerende i praktik og studiejobs samt indgå specialesamarbejde med virksomheder.

Projekterne har kørt over to til tre år, og institutionerne har undervejs og ved projektafslutning delt deres brugbare erfaringer med de andre danske videregående uddannelsesinstitutioner for at videndele de indsatser, som har en positiv effekt på fastholdelsen af de internationale studerende.

For alle projekter gælder, at nogle eller alle dele af fastholdelsesaktiviteterne fra projektet fortsætter efter afslutning, og hos flere institutioner udbredes aktiviteterne også til flere uddannelser, end hvad var tilfældet i projekterne.

To af projekterne kører desuden videre i nye fastholdelsesprojekter, som Uddannelses- og Forskningsministeriet bevilligede midler til i 2022 og som kører til og med 2025. 

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har løbende ført tilsyn med fremdriften i projekterne samt godkendt del- og slutafrapporteringer og det samme gør sig gældende for 2022-projekterne.  

De fem fastholdelsesprojekter

  • Professionshøjskolen VIA, Kommunikation, studieliv og internationalisering: ”Vejen til beskæftigelse via tidlig karriereindsats for internationale studerende”.
  • Københavns Universitet, KU Science: ”Career Management Course for International Full Degree Students at UCPH Science”.
  • Professionshøjskolen Absalon, Centre for Engineering and Science: ”Biotek jobparat”
  • Danmarks Tekniske Universitet, DTU Miljø og afd. for Uddannelse og Studerende: ”Fra International studerende til værdiskabelse i danske virksomheder”.
  • Syddansk Universitet, TEK Innovation: “Career Management Skills for internationale studerende”.

Kontakt

Anette Birna Muus Day
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 61
Email: amu@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside