Gå til indhold

Uddannelses- og Forskningsministeriet bevilger midler til projekter til at fastholde internationale dimittender på det danske arbejdsmarked

05. oktober 2022
På baggrund af midler afsat i to politiske aftaler om kvalificeret arbejdskraft bevilges der midler til otte projekter på tværs af de videregående uddannelsesinstitutioner. I projekterne samarbejdes der med eksterne interessenter om at fastholde internationale studerende og dimittender i Danmark

Internationale studerende er en ressource for det danske arbejdsmarked, hvis de efterfølgende finder beskæftigelse i Danmark. For en stor del er det dog ikke tilfældet i dag. Således har kun 30 pct. af internationale dimittender fra 2018 efterfølgende fundet beskæftigelse i Danmark, mens 41 pct. af dimittenderne er rejst ud af Danmark.

I hhv. Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft samt aftale om Styrket international rekruttering på rimelige arbejdsvilkår og målrettet mangel på arbejdskraft (regeringen, SF, RV og KD) blev der afsat midler til fastholdelse af internationale dimittender. På den baggrund offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet i maj 2022 et opslag om projektmidler, som kunne søges af de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der udbyder hele engelsksprogede uddannelser.

Formålet med projekterne er at udvikle, afprøve og evaluere tiltag, der kan bidrage til at fastholde de internationale studerende og dimittender på det danske arbejdsmarked efter endt studie. I tildelingen af projektmidlerne er der lagt vægt på, at erfaringerne fra projekterne udbredes, så hele uddannelsessektoren kan få gavn af projekterne.

Endvidere er der lagt vægt på, at projekterne skal demonstrere et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og eksterne interessenter. Det kan blandt andet være erhvervslivet og andre aktører på det danske arbejdsmarked, som er aftagere af de internationale studerende.

Otte projekter med spændende, ambitiøse og varierende aktiviteter

I alt er der afsat 10 mio. kr. i de politiske aftaler. Otte projekter modtager midler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. De otte projekter indeholder alle interessante og solide aktiviteter som for eksempel forskellig brug af mentorer, karriereforløb, fokus på tilknytning til arbejdsmarkedet, praktik og studiejobs samt erhvervskandidatforløb. 

  1. CBS: ”Slutspurt til job i Danmark”: Prepare for your career in Denmark"
  2. Aalborg Universitet: “SEEM ”Supporting Engineers Employability through Mentoring”
  3. DTU: “Best practice for starting a career in Denmark”
  4. Aarhus Universitet: “Career Program for International students”
  5. DTU: ”Vækst, eksport og bæredygtighed ved fastholdelse af internationale studerende gennem erhvervskandidatforløb”
  6. VIA: ”Vejen til beskæftigelse via tidlig karriereindsats for internationale studerende 2.0”
  7. SDU: ”Faciliteret virksomhedssamarbejde og karrierekursus for internationale studerende på SDU Sønderborg”
  8. Erhvervsakademi Århus: ”Fra studie til arbejde i Danmark”

Projekterne løber over de næste tre til fire år, og institutionerne vil undervejs og ved projektafslutning dele deres erfaringer med de andre danske videregående uddannelsesinstitutioner.

Kontakt

Anette Birna Muus Day
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 61
Email: amu@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside