Gå til indhold

Storbritannien og EU-Kommissionen er nået til enighed om Storbritanniens associering til EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, og rumprogrammet Copernicus

07. september 2023
Der har længe været arbejdet på at færdiggøre den aftale, der giver UK status som associeret til Horizon Europe. Associeringen betyder, at forskere og virksomheder fra UK som udgangspunkt vil kunne ansøge og deltage på lige fod med partnere fra andre associerede lande og EU-medlemslande.

Fra den fælles EU-UK erklæring fremgår det bl.a.:
“UK researchers will be able to fully participate in the Horizon Europe programme on the same terms as researchers from other associated countries, including leading consortia, from the 2024 Work Programmes and onwards – including any 2024 calls opening this year. For calls from the 2023 Work Programmes, the European Commission will continue to administer transitional arrangements and the UK will continue to provide funding under the UK Guarantee. UK and EU scientists and researchers can have confidence in continuing long-term partnerships with their counterparts.”

Når aftalen forventeligt træder i kraft fra og med 2024, vil det blive enklere for ansøgere fra Danmark, de andre EU-medlemslande og associerede lande at indgå i transnationale samarbejder med forskere og virksomheder fra UK.

I den resterende periode af 2023, og indtil aftalen formelt er godkendt i Rådet vil UK fortsat være underlagt den nuværende overgangsaftale. Det betyder, at den britiske regerings garantifond (UKRI) fortsat vil stå for finansiering af de britiske partnere, der indgår i succesfulde Horizon Europe projekter frem til årsskiftet.

For danske ansøgere, der deltager i konsortier med britiske partnere, betyder det således:

  • At for den resterende periode af 2023, skal UK partner indskrives i ansøgningen som tilskudsmodtager, indtil det tidspunkt hvor en ansøgning når udarbejdelsesfasen af tilskudsaftalen. Her vil UK’s status ændres fra tilskudsmodtager til associeret partner, hvormed UKRI garantien sætter ind og sikre partneres egenfinansiering. UK vil fortsat ikke kunne lede et konsortium.
  • Fra 2024 og frem til slutning af det nuværende rammeprogram i 2027 vil UK som udgangspunkt kunne ansøge og deltage på lige fod med partnere fra andre associerede lande og EU-medlemslande. De vil således kunne modtage EU-tilskud og vil kunne lede konsortier under Horizon Europe.

Selvom det er officielt meddelt fra Europa-Kommissionen og den britiske regering, at der er opnået enighed, skal aftalen stadig formelt godkendes i bl.a. Rådet. Af samme årsag, er Europa-Kommissionens informationssider om UK Brexit endnu ikke opdaterede.

Læs mere

For mere information kan den officielle udmelding fra EU-UK og pressemeddelelsen fra den britiske regering læses nedenfor:

Kontakt

Josephine Them Parnas
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 71
Email: jtp@ufm.dk
Jakob Just Madsen
Chefkonsulent
Tlf.: +32 2 213 41 64
Email: jjm@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside