Gå til indhold

Udvalg skal opdatere kodeks for integritet i forskning

18. december 2023
Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund nedsætter et udvalg, der skal opdatere den nuværende danske kodeks for integritet i forskning. Kodeksen, der bidrager til en fælles forståelse og kultur omkring integritet i forskning i Danmark, skal bl.a. gøres mere tidssvarende.

Den nuværende kodeks, som hjælper forskere og institutioner med et fælles grundlag for, hvordan der udføres ansvarlig forskning i Danmark, bygger på tre grundlæggende principper, som bør gennemsyre alle faser i forskning: ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed. Og siden det første kodeks blev offentliggjort i 2014 har der været bred tilslutning fra forskningsmiljøerne til rammerne.

Udviklingen inden for en række områder peger dog på, at kodeksen bør opdateres. Derfor skal et udvalg fra begyndelsen af 2024 arbejde på at få gjort kodeksen mere tidssvarende i relation til følgende fem fokusområder: forskningsfrihed, forskningssamarbejder, internationale forhold, Open Science og kunstig intelligens.

Siden den danske kodeks for integritet i forskning blev offentliggjort, er der desuden vedtaget en lov om videnskabelig uredelighed, og der er etableret et nævn for videnskabelig uredelighed. Disse forhold skal ligeledes afspejles i kodeksen.

Udvalget skal bestå af repræsentanter fra danske uddannelsesinstitutioner med forskningsaktivitet, fonde samt øvrige relevante organisationer med forskningsinteresser. Udvalgets formandskab varetages af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, ligesom styrelsen sekretariatsbetjener udvalget.

Fakta

Kontakt

Naimah Hussain
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 87 35
Email: nahu@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside