Gå til indhold

Ny kortlægning: 15 milliarder kroner til grøn forskning fra 2020-2022

11. oktober 2023
En ny kortlægning viser, at der i perioden 2020-2022 blev fordelt knap 15 mia. kroner til nye grønne forsknings- og innovationsprojekter. Midlerne kommer fra offentlige og private fonde samt EU. En stor del af midlerne går til projekter inden for grøn omstilling af landbrugs- og fødevareproduktion.

For at indfri Danmarks ambitiøse mål for reduktion af drivhusgasudledninger og beskyttelse af natur og miljø er der brug for forskning og udvikling af nye innovative løsninger. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen foretager årligt kortlægninger af investeringerne i forskning og innovation, der skal bidrage til den grønne omstilling. Både i forhold til hvordan midlerne udmøntes, og hvad de bruges på. 

De statslige bevillinger til grøn forskning og innovation er steget markant fra og med 2020 sammenlignet med forudgående år.

Samlet set er der i perioden 2020-2022 uddelt næsten 15 mia. kr. til grønne forsknings- og innovationsprojekter fra offentlige fonde og programmer, tre centrale private fonde og EU’s rammeprogram Horizon Europe. Heraf er der i 2022 uddelt 4,6 mia. kr., mens der i 2020 og 2021 blev uddelt henholdsvis 4,8 mia. kr. 5,3 mia. kr.

Kortlægningen viser, hvordan uddelingen af midler er fordelt på forskellige grønne indsatsområder. Det fremgår bl.a., at der i 2022 er uddelt ca. 1,1 mia. kr. til projekter inden for klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion, og det er således et af de områder, der er bevilget flest grønne midler til i 2022.

Fakta

  • I 2022 er der uddelt ca. 4,6 mia. kr. til grønne forsknings- og innovationsprojekter fra de offentlige forsknings- og innovationsfinansierende fonde og programmer, tre centrale private fonde og EU’s rammeprogram Horizon Europe. Der kan konstateres et fald i den samlede uddeling sammenlignet med 2020 og 2021, hvor der blev uddelt hhv. 4,8 mia. kr. og 5,3 mia. kr. Faldet vurderes ikke at være udtryk for et mønster, men snarere en årlig fluktuation, hvor eksempelvis flere store enkeltbevillinger blev givet i 2021.
  • I 2022 blev der på finansloven øremærket 2,6 mia. kr. til grøn forskning, og derved opfyldes ambitionen om at fastholde niveauet for de grønne forskningsmidler på det statslige forskningsbudget på mindst 2020-niveauet – svarende til 2,48 mia. kr. med 2023 pris og lønregulering.
  • Samtidig med en markant prioritering af grøn forskning på det statslige forskningsbudget sker der også en betydelig grøn satsning i den private forskningsfinansiering. Ikke mindst Novo Nordisk Fonden er en betydelig finansieringskilde til grøn forskning i Danmark og uddelte i 2022 knapt 1 mia. kr. til området.
  • Af de 4,6 mia. kr. i 2022 gik ca. 2,4 mia. kr. til projekter inden for de fire grønne missioner udpeget i den grønne forskningsstrategi. Ca. 1,1 mia. kr. går til projekter inden for Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion, 625 mio. kr. går til Grønne brændstoffer til transport og industri, 353 mio. kr. går til Fangst og lagring eller anvendelse af CO2 og 263 mio. kr. til Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler.

Kontakt

Bjarke Stoltze Kaspersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 87 25
Email: bsk@ufm.dk
Christina Nellemann Sørensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 08
Email: chnr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside