Gå til indhold

Erhvervsforskere kan nu også ansøge om forskerophold ved Massachusetts Institute of Technology (MIT)

30. juni 2023
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i samarbejde med MIT besluttet at udvide adgangen til forskeropholdene, så også erhvervs-ph.d. og -postdocs, som er ansat eller indskrevet ved de danske universiteter, kan ansøge.

Forskeropholdene er fellowship-stillinger, der giver adgang til fremragende viden og forskningsfaciliteter ved MIT, som er et af verdens bedste universiteter. Opholdene kan søges af ph.d.-studerende og postdocs ansat ved danske universiteter og forskningsinstitutioner inklusive hospitaler samt nu også af erhvervs-ph.d.-studerende og -postdocs, der foruden deres virksomhedstilknytning er ansat eller indskrevet ved de danske universiteter. Ansøgerne skal herudover leve op til de generelle ansøgningskriterier, herunder kunne underskrive den almindelige MIT-kontrakt for gæstestuderende, som bl.a. omfatter immaterielle rettigheder (IPR) under opholdet.

Det er nu muligt at ansøge om forskerophold i resten af 2023 og første halvdel af 2024.

Kontakt

Katinka Stenbjørn-Lange
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 89
Email: kas@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside