Gå til indhold

DFiRbrief 42: Vi bør sikre at dansk innovation drives af en bred kreds af virksomheder

02. november 2023
Antallet af private danske virksomheder, der investerer og engagerer sig i forskning og udvikling (FoU) falder og FoU-investeringerne koncentreres i færre og større virksomheder. I dette brief opsummerer DFiR erfaringerne fra en international workshop og undersøger udviklingen i udvalgte brancher.

Antallet af private danske virksomheder, der investerer og engagerer sig i forskning og udvikling (FoU) falder og FoU-investeringerne koncentreres i færre og større virksomheder. Især de små virksomheder med mellem 10 og 49 årsværk investerer mindre. Det indikerer, at Danmark er ved at miste det brede vækstlag af virksomheder, der skal levere videnbaseret innovation. Det sker i en tid med stigende behov for innovative løsninger inden for eksempelvis klimaforandringer og sikkerhed. Virksomhedernes innovation understøttes af en bred vifte af virkemidler udbudt af det offentlige. DFiR har i en ny baggrundsrapport kortlagt de innovationspolitiske virkemidler, der ofte anvendes i Danmark, de internationale erfaringer med deres effekt og de politiske mål, man fra dansk side har sat for innovationspolitikken de seneste tre år.

Baggrundsrapporten og briefet publiceres som en del af DFiR projektet "Innovative SMV'er: rige og robuste samfund har kloge virksomheder", der er en del af DFiR's treårige analyseprogram Videnbaseret innovation, der undersøger handlingsrummet for den fremtidige politiske indsats for videnbaseret innovation.

Kontakt

Lea Skræp Svenningsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 81
Email: less@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside