Gå til indhold

Innovative SMV’er – rige og robuste samfund har kloge virksomheder

I projektet undersøger DFiR forskellige aspekter af det offentlige innovationsfremmesystem, med henblik på at kortlægge eventuelle potentialer for en styrkelse af rammevilkårene for videnbaseret innovation for små- og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Det eksisterende grundlag for forskning og udvikling i danske SMV’er er udfordret. Over en længere årrække er antallet af virksomheder der investerer i egen forskning og udvikling (FoU) eller køber FoU-tjenester faldet i Danmark og de resterende investeringer samler sig på færre og større virksomheder. Med tanke på de samfundsudfordringer vi som samfund står over for, er det derfor bekymrende at vækstlaget af innovative virksomheder indskrænkes. Der er allerede, og vil i tiltagende grad blive, brug for virksomheder der er i stand til at udvikle, skalere og implementere nye løsninger og viden der adresserer eksempelvis klimaforandringer, fødevare- og energisikkerhed og udfordringer på sundhedsområdet. Der er derfor god grund til at stille skarpt på hvilke konkrete tiltag, der kan styrke antallet af FoU-aktive SMV’er, men også at disse tiltag specifikt målrettes SMV’er som har kapacitet til at innovere.

Projektet tager afsæt i konklusionerne fra DFiR-rapporten ”Innovationsmodne virksomheder (IMV’er) – en ny målgruppe for innovationsfremmeindsatsen” (2019), hvor det anslås at der i Danmark findes 25-35.000 virksomheder, der kan betegnes som potentielle innovationsmodne virksomheder (IMV’er). Det vil sige virksomheder, der må kunne forventes at nyde gavn af de tilgængelige virkemidler i innovationssystemet, men som af forskellige årsager ikke for nuværende gør brug af systemet.

Projektet er opdelt i række arbejdspakker der løbende vil blive publiceret.

Baggrundsanalyser

Kortlægning af innovationspolitiske instrumenter og nyere strategier for dansk innovationspolitik

I baggrundsrapporten undersøger DFiR rationalerne bag en række af de innovationspolitiske virkemidler, der ofte anvendes i Danmark for at understøtte private virksomheders innovationsaktiviteter, den internationale empiriske evidens for virkemidlernes innovationsfremmende effekt samt hvilke faktorer, der har betydning herfor. DFiR giver i baggrundsrapporten desuden et overblik over de politiske mål for innovationsindsatsen, der er etableret i perioden 2020-2023 som del af en række politiske strategier, der har bidraget til Danmarks samlede innovationspolitik efter 2019, hvor et internationalt ekspertpanel evaluerede det danske forsknings- og innovationssystem.

DFiR konferencen den 7. november 2023

Den ændrede geopolitiske virkelighed og det øgede pres for at levere løsninger til presserende samfundsudfordringer påvirker de rammebetingelser det danske innovationssystem er underlagt og stiller i højere grad krav til samarbejde på tværs af systemet. Rådets årlige konference inviterede derfor en bred skare af interessenter til en drøftelse af de globale udfordringer for det danske innovationssystem.

I forbindelse med projektet har DFiR offentliggjort to briefs

Arbejdsgruppe

DFiR’s arbejdsgruppe for analyseprojektet er:

  • Jes Broeng (projektleder)
  • Mette Birkedal Bruun
  • Christine Nellemann
     

Videnbaseret innovation

”Innovative SMV’er – rige og robuste samfund har kloge virksomheder” er det første projekt i DFiR’s treårige analyseprogram Videnbaseret innovation. Analyseprogrammet undersøger handlingsrummet for den fremtidige indsats for videnbaseret innovation, da det er afgørende for vores samfunds robuste og bæredygtige udvikling og velstand. I analyseprogrammet sætter DFiR fokus på vilkårene for den videnbaserede innovation, med henblik på at undersøge potentialerne for styrkelse af rammevilkår.

Resultaterne af DFiR’s analyseprogram skal nuancere debatten om vidensbaseret innovation samt afdække handlingsrummet for den fremtidige politiske indsats.

Kontakt

Lea Skræp Svenningsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 81
Email: less@ufm.dk
Thomas Trøst Hansen
Sekretariatsleder
Tlf.: +45 72 31 81 48
Email: ttrh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Senest opdateret 25. juni 2024