Gå til indhold

Videnbaseret innovation

Vidensbaseret innovation er afgørende for vores samfunds robuste og bæredygtige udvikling og velstand. I et nyt treårigt analyseprogram sætter DFiR fokus på vilkårene for den videnbaserede innovation, med henblik på at undersøge potentialerne for styrkelse af rammevilkår.

Resultaterne af DFiR’s analyseprogram skal nuancere debatten om vidensbaseret innovation samt afdække handlingsrummet for den fremtidige politiske indsats.

Selve det treårige analyseprogram består af selvstændige analyseprojekter, typisk af et års varighed. Det første analyseprojekt, ”Innovative SMV’er – rige og robuste samfund har kloge virksomheder” har til formål at undersøge hvad der kendetegner forskellige segmenter af SMV’ers brug af innovationsfremmesystemet, for at kunne komme med anbefalinger angående målretning af virkemidler for innovationsmodne SMV’er.

Innovative SMV’er – rige og robuste samfund har kloge virksomheder

Med afsæt i eksisterende kortlægninger tager analyseprojektet dermed udgangspunkt i præmissen om, at det eksisterende grundlag for forskning og udvikling i danske SMV’er er udfordret af faldende investeringer og koncentration af midler på færre, større virksomheder. DFiR finder denne tendens bekymrende, da denne reducerede mangfoldighed i innovationsøkosystemet påvirker dets evne til at levere den brede økonomiske udvikling og de nuancerede løsninger vi som samfund har brug for. Samtidig er den globale geopolitiske balance ændret og protektionismen vokser frem, hvilket kan føre til faldende udenlandske investeringer i dansk forskning og udvikling. Det er derfor nødvendigt at sikre tiltag, der styrker antallet af FoU-aktive SMV’er, men også at disse tiltag specifikt målrettes SMV’er som har kapacitet til at innovere.

Projektet tager afsæt i konklusionerne fra DFiR-rapporten ”Innovationsmodne virksomheder (IMV’er) – en ny målgruppe for innovationsfremmeindsatsen” (2019), hvor det anslås at der i Danmark findes 25-35.000 virksomheder, der kan betegnes som potentielle innovationsmodne virksomheder (IMV’er). Det vil sige virksomheder, der må kunne forventes at nyde gavn af de tilgængelige virkemidler i innovationssystemet, men som af forskellige årsager ikke for nuværende gør brug af systemet.

Projektet er opdelt i tre arbejdspakker. Den første arbejdspakke består af et litteraturstudie af state-of-the-art viden omkring hvilke faktorer der påvirker SMV’ers FoU-investeringer og innovationskapacitet, herunder rollen som offentlige programmer der skal fremme FoU-investeringer og innovation i SMV’er spiller. Dernæst vil arbejdspakken ”Potentialeanalyse” undersøge hvordan de 13 erhvervsklynger har fat i SMV’er inden for de brancher som kan associeres med den enkelte klynge. Formålet er at undersøge om der indenfor de identificerede danske styrkepositioner findes særlige potentialer for øget inddragelse af innovationsmodne SMV’er i innovationsfremmesystemet. Som overbygning på denne analyse, vil arbejdspakken ”Segmenteringsanalyse” gå et spadestik dybere på tværs af innovationsfremmesystemet og opdatere analysen bag IMV-rapporten fra 2019. Formålet for denne analyse er at kortlægge hvilke virksomhedskarakteristika, der er særligt udslagsgivende for en virksomheds brug af innovationsfremmesystemet.

Resultaterne fra de enkelte arbejdspakker vil løbende blive publiceret.

Arbejdsgruppe

DFiR’s arbejdsgruppe for analyseprogrammet er:

  • Jes Broeng (projektleder)
  • Mette Birkedal Bruun
  • Søren Bech

Handlinger tilknyttet webside

Kontakt

Lea Skræp Svenningsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 81
Email: less@ufm.dk
Thomas Trøst Hansen
Sekretariatsleder
Tlf.: +45 72 31 81 48
Email: ttrh@ufm.dk
Senest opdateret 13. juni 2023