Gå til indhold

Ny formand for Nævnet for Videnskabelig Uredelighed

01. november 2023
Uddannelses- og forskningsministeren har pr. 1. november 2023 udpeget landsdommer ved Østre Landsret, Mikael Friis Rasmussen, som ny formand for Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Mikael Friis Rasmussen afløser landsdommer Jens Hartig Danielsen, som har været formand for nævnet siden 1. november 2017. 

Udpegningen er sket efter indstilling fra domstolene. Nævnets nye formand er udpeget for en 4-årig periode.

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed har til opgave at behandle sager om videnskabelig uredelighed. Nævnet bidrager dermed til at styrke og sikre troværdigheden og integriteten i dansk forskning. Sagerne sker som hovedregel efter anmeldelse til den forskningsinstitution, hvor forskningen er udført.

Nævnet består af en formand og 8 faglige medlemmer, der tilsammen repræsenterer bred erfaring med forskellige videnskabelige forskningsområder. For hvert fagligt medlem er der en suppleant, som kan indtræde i nævnet ved forfald, eller når det i øvrigt findes relevant.

 

Kontakt

Anette Gramstrup
Teamkoordinator
Tlf.: +45 72 31 80 79
Email: angr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside