Gå til indhold

Tiårsjubilæum for rådgivernetværket EU-DK Support

13. december 2023
Knap 70 mennesker var samlet i DGI Byen for at fejre tiårsjubilæum for netværket EU-DK Support, der samler offentlige EU-rådgivere fra hele landet. Det gennemgående tema på dagen var rollen som EU-rådgiver i dag og i fremtiden, hvor kunstig intelligens får betydning for fremtidens EU-rådgiver.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsens vicedirektør Annemarie Falktoft holdt åbningstalen for jubilæumsmødet den 12. december 2023, og hun sagde blandt andet:
"EU-DK Support-netværket har vist sig at være en stabil og vellykket konstruktion. Det er vokset siden etableringen i 2013. Det omfatter i dag ni EU-programmer, hvor de nyeste skud på stammen er EU4Health, LIFE og Digital Europe, og det samler 450 rådgivere. Det er en unik dansk infrastruktur for offentligt finansieret EU-rådgivning."

Hun fremhævede også, at netværket har markeret sig flot i tilfredsundersøgelser blandt rådgiverne og fungerer som et vigtigt samlingspunkt på tværs af EU-programmer, organisationer og landsdele.

 Annemarie.jpeg

Nutidens og fremtidens EU-rådgiver

Temaet for jubilæumsmødet var rådgiverens rolle, funktion og betydning samt den værdi, rådgiverne får gennem EU-DK Support-netværket. Via oplæg og fælles drøftelser var der dagen igennem fokus på de udfordringer og dilemmaer, som rådgiverne møder, når de understøtter danske ansøgere til EU’s forskellige programmer.

Deltagerne bragte deres egne erfaringer i spil i diskussionerne og søgte inspiration til at udvikle deres arbejde som EU-rådgiver.

Som afslutning på dagen belyste professor Jan Damsgaard fra Copenhagen Business School, hvad kunstig intelligens og ChatGPT vil betyde for fremtidens EU-rådgiver. Han sagde blandt andet:
"Kunstig intelligens (AI) og ChatGPT bliver EU-rådgiverens digitale følgesvend, som du kan træne. Du kan med AI og ChatGPT blive en forstærket udgave af dig selv. Den vil give mere luft i arbejdet, løse de kedelige opgaver og bringe din faglighed i anvendelse."

Sekretariatet for EU-DK Support-netværket er forankret i Uddannelses- og Forskningsstyrelsens kontor for EU Forskning og Innovation, som også rådgiver om EU’s forsknings- og innovationsprogram, Horizon Europe.

Læs mere

Kontakt

Emma Emilie Højer Winther
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 99
Email: ehw@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside