Gå til indhold

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udtræder af kontrakt med leverandøren til nyt SU-system

29. juni 2023
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udtræder af kontrakten med NNIT, der skulle have udviklet et nyt it-system til fremtidig administration af Statens Uddannelsesstøtte.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har efter endt afklaringsfase for SU-moderniseringsprojektet valgt at udtræde af den kontrakt, der blev indgået med NNIT den 20. december sidste år.

Statslige it-projekter starter med en afklaringsfase, der skal afklare uklarheder og udviklingsforløbets tilrettelæggelse. Styrelsen har på baggrund af afklaringsfasen vurderet, at der ikke er grundlag for at fortsætte projektet. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har rådført sig med Statens It-råd og Kammeradvokaten i forbindelse med beslutningsprocessen.

SU-administrationen understøttes fortsat i det nuværende SU-system. Udtrædelsen af kontrakten har derfor ikke konsekvenser for SU-modtagere.

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsstyrelsens pressetelefon: 7231 9000 eller via mail til Trine Søndergaard, leder af Presse og Kommunikation, tri@ufm.dk.

 

Handlinger tilknyttet webside