Gå til indhold

Rumteknologi og brug af data fra rummet

ESA har en række programmer, der adskiller sig fra øvrige ESA programmer i og med, at medlemsstaterne skal give tilladelse til aktiviteterne ved at tildele aktiviteterne støttebreve. Disse programmer er forskellige, både ift. programmernes tematikker og hvordan støttebreve tildeles.

Generel upstream, rumrelateret teknologiudvikling

ESA's General Support Technology Programme (GSTP) har til formål at fremme små og store planer og koncepter, så de bliver til produkter, der kan bruges af et bredt spektrum af satellitter og missioner. GSTP har fokus på upstream teknologier.

Telekommunikation og downstream applikationer

ESA’s telekommunikationsprogram (ARTES), har til formål at understøtte europæisk industri og forskningsinstitutioner i den globale konkurrence om opbygning af satellitbaseret telekommunikation. Inkluderer temaer som 5G/6G, Secure Connectivity, kvantekommunikation, mm.

Senest opdateret 09. maj 2023