Gå til indhold

Rumteknologi og brug af data fra rummet

ESA har en række programmer, der adskiller sig fra øvrige ESA programmer i og med, at medlemsstaterne skal give tilladelse til aktiviteterne ved at tildele aktiviteterne støttebreve. Disse programmer er forskellige, både ift. programmernes tematikker og hvordan støttebreve tildeles.

Generel upstream, rumrelateret teknologiudvikling

ESA's General Support Technology Programme (GSTP) har til formål at fremme små og store planer og koncepter, så de bliver til produkter, der kan bruges af et bredt spektrum af satellitter og missioner. GSTP har fokus på upstream teknologier. I 2024 er der derudover er der desuden midler fra en særlig Industrial Policy Task Force (IPTF) pulje, der støtter GSTP lignende projekter, med det formål at styrke Danmarks konkurrenceevne og rette op på den danske underretur i ESA.

Telekommunikation og downstream applikationer

ESA’s telekommunikationsprogram (ARTES), har til formål at understøtte europæisk industri og forskningsinstitutioner i den globale konkurrence om opbygning af satellitbaseret telekommunikation. Inkluderer temaer som 5G/6G, Secure Connectivity, kvantekommunikation, mm.

Kontakt

Alexandra Martinussen Vikner
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 95 01
Email: amv@ufm.dk
Ann-Sofie Bak Nielsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 70
Email: asban@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 01. februar 2024