Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2020 Nyt arktisk partnerskab på rumområdet

Nyt arktisk partnerskab på rumområdet

26 danske, færøske og grønlandske vidensinstitutioner, virksomheder og myndigheder samler sig nu i et nyt partnerskab - Kongeriget Danmarks Partnerskab for Rum i Arktis. Partnerskabets vision er i fællesskab at anvende, etablere og udvikle rumbaserede løsninger i Arktis.
Kontakt
Anders Møller Holmegaard
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 26
Email: and@ufm.dk

17. december 2020

Arktis er i hastig forandring både klimatisk, økonomisk og politisk. I takt med at isen smelter, forandrer de lokale livsbetingelser sig, og regionen åbner for øget økonomisk aktivitet. Det stiller nye krav til at kunne kommunikere, navigere og monitorere i regionen. De enorme afstande og den vanskelige geografi i Arktis gør rumbaserede løsninger særlig relevante. Satellitter spiller f.eks. en rolle inden for opmåling til lands og til havs, overvågning af levende ressourcer, klima- og miljøovervågning, søtransport, eftersøgnings- og redningstjeneste, digitalisering, uddannelse, sundhed og turisme.

Det Arktisk Partnerskab vil samarbejde om at dele rumbaseret information, viden, kompetencer og erfaringer og derigennem skabe øget nytte og værdi af nye og eksisterende rumbaserede løsninger og informationer i Arktis.

- Rumpartnerskabet vil styrke det tværfaglige samarbejde i Rigsfællesskabet med satellitdata inklusiv in situ validering. Vores mål er, at vi i fællesskab kan skabe nye samarbejdsprojekter inden for rumbaserede opmåling, siger afdelingsleder Eva Mätzler fra Asiaq.
- Jarðfeingi anvender ikke satellitdata i øjeblikket, men vi ser på mulighederne for at bruge denne type data til monitering af geohazards, især bjergskred, jordskred og erosion. Rumpartnerskabet er derfor en spændende platform for vidensdeling for os, siger naturgeograf Lis Mortensen fra Jarðfeingi (Færøernes geologiske undersøgelser)
- Partnerskabet vil kunne styrke det tværfaglige samarbejde og involveringen på tværs af sektorer, således at satellitdata kan finde endnu større og mere målrettet anvendelse ift. klima, miljø og udviklingen i Arktis, vurderer souschef Ole Krarup Leth fra DMI. 

Partnerskabet er organiseret i tre temaer:

  1. CalVal aktiviteter og in situ data
  2. Beredskab og sikkerhed
  3. Klima og miljø, inkl. biodiversitet.

Det Arktiske Rumpartnerskab er etableret som led i Uddannelses- og Forskningsministeriets partnerskabsprogram på rumområdet og er som programmets øvrige partnerskaber alle åbent for nye deltagere.

- Kongeriget Danmarks Partnerskab for Rum i Arktis er tredje skud på stammen i partnerskabsprogrammet på rumområdet. I Uddannelses- og Forskningsministeriet er vi glade for at se, at så mange har fundet sammen i partnerskabet. Det fortæller os, at sektoren har taget partnerskabsprogrammet til sig og deler vores tro på, at partnerskaber er en lovende platform for nye ideer til projekter og samarbejder, siger vicedirektør Stine Jørgensen fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Senest opdateret 18. december 2020