Gå til indhold

Kongeriget Danmarks Partnerskab for Rum i Arktis

I takt med at isen smelter, oplever vi stigende aktivitet i Arktis. Det stiller nye krav til at kunne kommunikere, navigere og monitorere i regionen. De enorme afstande og den vanskelige geografi i Arktis gør rumbaserede løsninger særlig relevante.

Omkring 30 grønlandske, færøske og danske organisationer, virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder er gået sammen i Kongeriget Danmarks Partnerskab for Rum i Arktis. Partnerskabet vil gennem samarbejde og videndeling skabe øget nytte og værdi af rumbaserede løsninger og informationer i Arktis.

Rumteknologi kan medvirke til at binde Arktis sammen bl.a. via satellitbaseret jordobservation, kommunikation og navigation. Rumbaseret teknologi spiller konkret en rolle ift. opmåling til lands og til havs, overvågning af levende ressourcer, klima- og miljøovervågning, søtransport, eftersøgnings- og redningstjeneste, digitalisering, uddannelse, sundhed, turisme og meget mere.

Partnerskabet er organiseret i to temaer:

Tema 1: Klima, miljø og in situ

Temaet har til formål at fremme det nationale samarbejde på tværs af institutioner, myndigheder og private virksomheder gennem koordinerede aktiviteter samt deling af viden, instrumenter og data fra Rummet og in situ for at sikre en høj standard af disse. Dette vil bl.a. føre til effektivisering af allerede eksisterende rumrelaterede aktiviteter samt øge muligheden for nye tiltag og hjemtagelse af eksterne midler.

Tema 2: Beredskab og sikkerhed

Temaet har til formål at styrke monitoreringen af Arktis for bedre at kunne reagere ved f.eks. naturkatastrofer og ulykker samt for at indsamle data om vejr, isforhold mv. Det kræver et passende beredskab og samarbejde mellem danske, grønlandske og færøske myndigheder og internationale partnere. Temaet forventer bl.a. at samarbejde om indsamling og deling af relevante data, udvikling af instrumenter, sensorer, metoder og algoritmer, evt. udvikling og opsendelse af en national satellit el.lign.

Partnerskabet er åbent for alle organisationer, virksomheder, myndigheder eller vidensinstitutioner med interesse og aktiviteter indenfor rumbaserede løsninger og/eller Arktis.

Kontakt

Anders Møller Holmegaard
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 26
Email: and@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022