Gå til indhold

Partnerskaber

I Danmark er der tradition for samarbejde på tværs af sektorer og fagligheder. Det er gennem partnerskaber, at vi ofte opnår de store resultater og forandringer. Det gælder også på rumområdet.

Partnerskabet Space Exploration Danmark

Partnerskabet samler alle gode kræfter inden for udforskning af rummet, herunder bl.a. myndigheder, virksomheder og vidensinstitutioner. Dets leverancer kan bestå af kortlægninger, køreplaner, koordinerede indspil, kampagner og meget mere.

Partnerskab for rumrelaterede uddannelser

Partnerskabet arbejder for, at Danmark skal være blandt de førende til at anvende rumbaseret teknologi, viden, data og infrastruktur som en uddannelsesmæssig ressource på de danske universiteter.

Kongeriget Danmarks Partnerskab for Rum i Arktis

Omkring 30 grønlandske, færøske og danske aktører er gået sammen i partnerskabet, der gennem samarbejde og videndeling vil øge nytten og værdien af rumbaserede løsninger og informationer i Arktis.

Partnerskabet Science and Space Technology

Partnerskabet skal styrke og udvikle danske bidrag til rumforskning og rumteknologi med et specielt fokus på fordelene ved medlemskabet af ESA.

Danish Earth Exploration Partnership (DEEP)

DEEP er en forening bestående af aktører inden for arbejdet med satellitbaseret jordobservationer i Danmark. Formålet er bl.a. at sikre bedst muligt samarbejde mellem aktører, der arbejder med jordobservationer i Danmark og at bidrage til en langsigtet strategi inden for brugen af jordobservationer i Danmark.

Strategic Handling and Reduced Emissions (S.H.A.R.E.)

Parterne bag Strategic Handling and Reduced Emissions (S.H.A.R.E.) er gået sammen for at arbejde for etableringen af en ny offentligt drevet digital datainfrastruktur, som skal gavne den fremtidige digitalisering inden for transportbranchen på baggrund af satellitnavigation.

Kontakt

Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022