Gå til indhold

Partnerskabet Science and Space Technology

Partnerskabet skal styrke og udvikle danske bidrag til rumforskning og rumteknologi med et specielt fokus på fordelene ved medlemskabet af ESA. Ideen er at skabe en konstruktion som kan støtte danske rumforskningsinstitutioner og -virksomheder til banebrydende forskning og nye udviklingsmuligheder.

Som medlem af ESA er Danmark automatisk deltager i det obligatoriske Science program med et årligt bidrag på lidt under 80 mio. DKK. Programmet giver adgang til forskellige muligheder for at få indflydelse på det videnskabelige udbytte af missionerne, men også for at deltage med dansk teknologi. Partnerskabet vil søge at øge udbyttet af den danske deltagelse, både hvad angår forskning og teknologi.

Imidlertid har danske forskere generelt tradition for at deltage i videnskabelige missioner uden for ESA gennem deltagelse i science teams, med instrumenter eller anden teknologi. Derfor vil missioner uden for ESA ligeledes være omfattet af partnerskabets virke. 

Flere forskningsområder vil være omfattet af partnerskabets virke. Det vigtigste er, at forskningsfeltet har forbindelse til rummet. Emner inden for astronomi og astrofysik, planetforskning, og fundamental fysik vil være omfattede af partnerskabet.

Det er tanken, at samarbejdet mellem rumvirksomheder og forskningsinstitutter vil fremme udviklingen af ny teknologi og føre til forøget spin-off på andre områder.

Open for business

Arbejdet i partnerskabet koncentrerer sig fra starten om tre temaer:

  1. Hvis danske forskere skal få mulighed for at blive involveret i internationale missioner (i eller uden for ESA regi) og dermed få indflydelse på det videnskabelige indhold, kræver det et tidligt engagement. Arbejdsgruppen tilknyttet dette tema skal udarbejde en strategi for identificering af nye muligheder for danske forskere og virksomheder til at blive tidligt involveret.
  2. Ørsted missionen fremhæves ofte som et godt eksempel på, hvad et nationalt partnerskab mellem videnskabelige institutioner og industri kan udrette. I tema 2 skal rammerne for fremtidige danske missioner eller større instrumenter etableres, herunder indkaldelse af forslag, udvælgelse samt sikring af finansiering. 
  3. Temagruppen vil arbejde på initiativer, der kan medvirke til at udvikle danske teknologisk kompetencer, samt øge danske rumvirksomheders synlighed i et internationalt perspektiv.

Der er åbent for nye medlemmer under alle temaer. Medlemmerne af temagrupperne er typisk tilknyttet en af partnerne, men det er ikke et krav. Indtil videre har 11 partnere valgt at tilslutte sig partnerskabet, men partnerskabet er åbent for nye partnere.

Kontakt

Thommy Ingemann Larsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 50
Email: til@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022