Gå til indhold

Strategic Handling and Reduced Emissions (S.H.A.R.E.)

Repræsentanter fra myndigheder, uddannelsesinstitutioner og transportbranchen er gået sammen om at arbejde for etableringen af en ny offentligt drevet digital datainfrastruktur, som skal gavne landets fremtidige digitalisering inden for transportbranchen på baggrund af satellitnavigation.

Parterne bag S.H.A.R.E. arbejder for etableringen af en åben dansk datainfrastruktur og datadelingsplatform, der kan favne både logistikbranchens behov for realtids bevægelsesdata og samfundets behov for gennemsigtig og tilgængelig adgang til data.

At udvikle en offentlig platform kræver et bredt samarbejde. Derfor samler partnerskabet både virksomheder, GTS, forskningsinstitutioner, AMU og myndigheder i udviklingen af datadelingsplatformen. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) repræsenterer myndighedssiden og skal sikre, at løsningen tager højde for politiske prioriteringer og honorerer et ønske om eksempelvis åbne data eller at alle har lige adgang til bevægelsesdata.

Hør mere om S.H.A.R.E. ved at kontakte Per Kolbeck Nielsen, specialkonsulent i SDFI, .

Grønne gevinster og effektivisering i vejgodstransporten

Projektet bygges op med fokus på vejgodstransport, som kan levere store grønne gevinster gennem effektiviseringer og sikre dansk konkurrenceevne. Forskningen estimerer, at transportbranchen kan reducere sine reduktioner med op til 30% gennem en datadreven tilgang og forbedre deres effektivitet i værdikæderne med op imod 50% og hermed styrke sin konkurrenceposition over for globale spillere.

Transportbranchen er en betydelig bidragsyder til den danske CO2 udledning. Hele 47% af erhvervslivets og 6% af Danmarks totale udledninger stammer fra vejgodstransporten. Der er derfor al mulig grund til at sikre, at også transportbranchen bidrager til at nå Danmarks mål om reduktion af CO2 udledningerne med 70% i 2030. Parallelt med den forventede elektrificering af køretøjsflåden åbner der sig i disse år nye muligheder for at kunne stedfæste en genstand i bevægelse med meget stor nøjagtighed og dele placeringen i realtid og hermed kunne optimere planlægning langs hele værdikæden.

Nøjagtig og robust satellitnavigation er her nøglen i samarbejde med teknologier som kunstig intelligens og digitale tvillinger. Muligheden for at kunne dele en placering af et køretøj med eksempelvis samarbejdspartnere, kunder og trafikinformation, i realtid, kan have stor effekt på en logistikvirksomheds fremtidige muligheder for at planlægge leverancer på minuttet med både effektiviseringsgevinster men også reduceret miljøbelastning. Hermed vil logistikopgaver kunne planlægges, så ruterne udnytter de bedste trafikale tidsrum og udnytter lastbilernes kapacitet, så de ikke kører tomme rundt.

Kontakt

Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024