Gå til indhold

Dansk forskning er trukket i den grønne førertrøje

23. november 2020
Ny analyse af dansk grøn forskning viser, at der både bliver mere grøn forskning, og at den har høj videnskabelig gennemslagskraft. Mere end hver fjerde danske videnskabelige publikation inden for grøn forskning er på verdensplan blandt de ti procent mest citerede.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i forbindelse med udarbejdelsen af Danmarks grønne forskningsstrategi foretaget en analyse af, hvordan dansk forskning inden for det grønne område klarer sig internationalt. Analysen viser, at samlet set klarer dansk forskning sig rigtig godt på det grønne område.

Ud over at den grønne forskning har høj videnskabelig gennemslagskraft, så er der også blevet meget mere af den. Siden 2009 er antallet af grønne, videnskabelige publikationer med forfattere tilknyttet danske institutioner steget med 130 pct.  

Den internationale gennemslagskraft viser sig bl.a. ved, at mere end hver fjerde danske videnskabelige publikation inden for grøn forskning er blandt de 10 pct. mest citerede forskningspublikationer på verdensplan.

Analysen viser også, at Danmark er stærk, når det gælder samarbejdet med det danske erhvervsliv. Det kan ses af, at andelen af sampubliceringer mellem offentlige forskningsinstitutioner og erhvervslivet gennemsnitligt er højere i Danmark, end i de lande vi sammenligner os med.

Hovedkonklusionerne i analysen viser bl.a.:

  • Antallet af videnskabelige publikationer med forfattere tilknyttet danske institutioner inden for de grønne forskningsområder er steget med 130 pct. siden 2009. Det er væsentligt højere end stigningen for den samlede danske forskning, der er steget 74 pct. fra 2009 til 2018.
  • Dansk grøn forskning har en meget høj videnskabelig gennemslagskraft på tværs af de grønne forskningsområder. Hver fjerde danske videnskabelige publikation inden for grøn forskning er blandt de ti procent mest citerede på verdensplan i perioden 2014-2018.
  • Den grønne forskning udgjorde 13 pct. af de samlede danske forskningspublikationer i 2018, hvilket kun er overgået af Norge blandt de lande vi sammenligner os med.
  • I perioden 2014-2018 blev der i gennemsnit udgivet ca. 3.100 publikationer årligt inden for de grønne forskningsområder med forfattere fra de danske forskningsmiljøer. Siden 2009 er grøn forskning gået fra at udgøre 10 pct. af den samlede forskningsproduktion til over 13 pct. i 2018, hvilket er højere end i en række sammenlignelige lande, men dog mindre end i Norge.
  • Danmark har en særligt stor forskningsspecialisering inden for energieffektive og intelligente bygninger og energisystemer samt bæredygtige fødevarer, landbrug og skove i forhold til den samlede andel i verden.
  • Dansk grøn forskning har overvejende en højere andel publikationer, der er sampubliceret med erhvervslivet, end i de lande vi sammenligner os med.
  • Investeringer i offentligt udført forskning inden for områderne energi, miljø og klima er steget med mellem 33 og 56 pct. siden 2010-2018.
  • Den private sektors forskning, udvikling og innovation sker hovedsageligt inden for energi, herunder vedvarende energi (vind). Omkring en tiendedel af den samlede private forskning, udvikling og innovation sker inden for energi.

Kontakt

Lasse Nielsen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 83 05
Email: lnl@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside