Gå til indhold

Ny tværministeriel rapport belyser, hvordan rummet kan gøre livet på jorden bedre og mere sikkert

15. december 2020
Rumøkonomien og dens betydning for samfundet er vokset. EU anslår, at cirka 10 procent af EU’s BNP er muliggjort af satellit navigationsdata. Danmark kan drage fordel af den globale rumøkonomi, og rummet kan fremme danske prioriteter – fra grøn omstilling og digitalisering til sikkerhed.

Hver dag er rummet med dets tusindvis af satellitter med til at gøre livet på jorden bedre. Både for mennesker og samfund. Rummet er med os, når vi skal finde vej, med FN’s klimapanel, når det skal beskrive fremtidens klima, med myndighederne, når de skal beskytte vores natur og miljø, med rederierne, når de skal finde den mest sikre og klima- og miljøvenlige sejlrute, med erhvervslivet, når der skal findes smarte datadrevne løsninger og meget mere.

Dette og meget andet kan I nu læse om i årsrapporten for rumområdet ”Rummet rykker nærmere”. Rapporten er udarbejdet af Det Tværministerielle Rumudvalg, der tæller repræsentanter fra i alt ni ministerier.

Hovedpointer fra årsrapporten:

  • Rumøkonomien og dens betydning for samfundet er vokset gennem de seneste år. OECD vurderer, at satellitdata spiller en stigende rolle for den økonomiske udvikling af samfundet og for en bred vifte af sektorer, herunder klima og energi. EU anslår, at omkring 10 procent. af EU’s BNP er muliggjort af satellit navigationsdata, og at det direkte afkast på investeringer i ruminfrastruktur og -teknologi fra EU’s rumprogrammer er på 3-4 gange. Investeringsbanken Morgan Stanley vurderer, at den globale rumøkonomi fortsat har et vækstpotentiale.
  • Danmark kan drage fordel af den globale rumøkonomi. Danmark har en styrkeposition inden for rumforskning og ligger generelt i front, når det handler om forskning, innovation og udvikling inden for flere forskningsområder. Knap 200 danske virksomheder og 2.500 medarbejdere arbejder i dag med rumbaserede produkter og tjenester. Sammen omsætter de for omkring 5,9 milliarder kroner.
  • 2020 bød på flere markante rumbegivenheder: Uddannelses- og forskningsministeren tog initiativ til at styrke rumstrategiens fokus på grøn omstilling; det danske rummiljø rykkede sammen i flere lovende partnerskaber; rummet indtog en større rolle i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik; danske forskere bidrog til NASA’s Mars mission og Europa styrkede rumindsatsen på flere fronter i både EU og ESA.
  • Det Tværministerielle Rumudvalg vurderer, at den nationale strategi for rummet fra 2016 har sat en kurs for rumområdet, styrket samarbejdet, øget synligheden af potentialet i rumbaserede løsninger og hjulpet vækst og offentlige service på vej. Set i bakspejlet er der ikke desto mindre plads til forbedringer. Disse vil blive adresseret i arbejdet med at opdatere målsætningerne i den nationale rumstrategi – et arbejde, der blev igangsat tidligere på året.

Det Tværministerielle Rumudvalg består af Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Klima-, Energi-, Forsyningsministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for Fødevarer, landbrug og fiskeri, Transport- og Boligministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Udenrigsministeriet.

Handlinger tilknyttet webside