Gå til indhold

Udvidede muligheder for SU-lån bliver genoptaget

28. oktober 2020
Som følge af COVID-19-restriktionerne får studerende og elever en økonomisk håndsrækning. Det sker ved, at de udvidede SU-lånemuligheder genoptages. Desuden får universiteterne et tilskud på 18 millioner kroner til at forlænge ph.d.-forløb. Endelig får Omstillingsfonden tilført 10 millioner kroner.

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet er blevet enige om en udvidelse af hjælpepakker.

Aftalen indebærer blandt andet at genoptage de udvidede SU-lånemuligheder for elever og studerende frem til 31. januar 2021. Det betyder, at elever på ungdomsuddannelserne og studerende på de videregående uddannelser – herunder også studerende i lønnet praktik – vil have ret til at optage ekstra SU-lån og slutlån i november og december 2020 samt i januar 2021.

Beløbsmæssigt drejer det sig om op til 6.388 kroner (2020-pl) i november og december 2020 og op til 6.468 kroner (2021-pl) i januar 2021 ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder. Derudover kan studerende, der under deres nuværende uddannelse har modtaget SU, men pt. hverken kan modtage SU eller slutlån, tildeles slutlån i yderligere tre måneder.

Desuden er aftalepartierne enige om at afsætte 18 millioner kroner i 2020 til medfinansiering af de ph.d.-forløb, som universiteterne efter en konkret, individuel vurdering beslutter at forlænge som følge af forsinkelse i forbindelse med COVID-19. Uddannelses- og forskningsministeren vil udmønte de 18 millioner kroner til forlængelse af ph.d.-forløb på grundlag af indmeldinger fra universiteterne.

Endelig er aftalepartierne enige om, at Omstillingsfonden tilføres 10 millioner kroner i 2020. Omstillingsfonden er til for at give faglærte, der er i beskæftigelse, mulighed for deltagelse i akademi- og diplomuddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Fakta om de ekstra SU-lånemuligheder:

  • I forbindelse med hjælpepakkerne fra foråret 2020 blev det besluttet at give de studerende mulighed for at optage forhøjede SU-lån som følge af, at flere mistede deres studiejob på grund af COVID-19-krisen.
  • De forhøjede SU-lånemuligheder fra foråret udløb ved udgangen af august 2020.

Yderligere oplysninger:

Følg med på su.dk, der løbende bliver opdateret med information om de ekstra SU-lånemuligheder

Har du spørgsmål vedrørende din SU, kontakt SU-vejlederen på din uddannelsesinstitution.

Handlinger tilknyttet webside