Gå til indhold

Tidlig julegave til Europas bedste forskere og innovatører

15. december 2020
Tidligt fredag morgen den 11. december blev Rådet og EU-Parlamentet enige om fordelingen af 707 milliarder kroner til visionær forskning og innovation de næste syv år. Aftalen afventer nu blot den formelle vedtagelse i både Rådet og EU-Parlamentet, før den milliardstore julegave kan tages i brug.

Fredag d. 11. december blev Rådet og EU-Parlamentet enige om den såkaldte Horizon Europe-forordning. Med aftalen falder to vigtige elementer på plads: 

  1. fordelingen af det samlede budget på ca. 707 mia. kroner (95,5 mia. euro) for programmets 7 år
  2. reglerne for internationalt samarbejde med landene uden for EU.

Grundforskning, visionær forskning, grøn omstilling og innovation

På mødet blev Rådet og EU-Parlamentet enige om at øge budgettet for Det Europæiske Forskningsråd (ERC), som uddeler midler til banebrydende grundforskning, med én ekstra mia. euro til i alt 16 mia. euro. Det svarer til en stigning på 3 mia. euro i forhold til Horizon 2020. Ca. en fjerdedel af det samlede budget i Horizon Europe afsættes til fri forskning i søjle I, som udover ERC tæller delprogrammerne Marie Skłodowska-Curie Actions, der har fokus på forskernes karriere, og forskningsinfrastruktur.

Den strategiske forskning til at løse samfundets store udfordringer inden for klima, miljø, sundhed og digitalisering i søjle II understøttes af lidt mere end halvdelen af det samlede budget for Horizon Europe. Den tredje søjle om innovation får tildelt ca. en syvendedel af budgettet.

Aktiviteter, der skal støtte de deltagerlande, der har mindre forskningsaktivitet, i at deltage i EU-projekter, finansieres med 3 % af budgettet

Samarbejde med lande uden for EU

For internationalt samarbejde er det med aftalen forsøgt at finde en balance mellem åbenhed over for deltagere uden for EU og betaling til budgettet og beskyttelse af EU's strategiske interesser.

De første opslag forventes i april eller maj 2021

Samlet set kan vi fra dansk side være tilfredse med forhandlingsresultatet. Vi ser frem til, at de første opslag i Horizon Europe offentliggøres i april eller maj 2021. Opslagene giver forskere, innovatører m.fl. i Danmark nye muligheder for indgå i internationalt forsknings- og innovationssamarbejde, der skaber fremtidens løsninger og samfund.

Læs mere

Kontakt

Josephine Them Parnas
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 71
Email: jtp@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside