Gå til indhold

Studerende i lønnet praktik skal også kunne gøre fuldt ud brug af de udvidede SU-lånemuligheder

11. december 2020
Uddannelses- og forskningsministeren forventer med bred opbakning fra Folketingets partier at have fundet en løsning på det problem, der har betydet, at studerende i lønnet praktik ikke havde mulighed for at gøre fuldt ud brug af de udvidede SU-lånemuligheder.

Regeringen og alle Folketingets partier har ønsket at holde hånden under de studerende under COVID-19-situationen, lige som regeringen og et bredt flertal i Folketinget ad flere omgange har gjort det muligt for studerende fortsat at søge om forhøjede SU-lån. Senest er muligheden blevet genoptaget til også at gælde for november, december og januar.

Studerende i lønnet praktik har med den seneste genoptagelse dog reelt ikke kunnet gøre fuldt ud brug af de udvidede SU-lånemuligheder.

Det skyldes, at gruppen først kan optage lånet for de gældende måneder, når de er retur på den SU-berettigende del af uddannelsen. Da loven om de udvidede SU-lånemuligheder udløber pr. 1. marts 2021, kan en studerende, der f.eks. er påbegyndt sin praktik i december og først er tilbage på uddannelsen i juni 2021, lige nu ikke gøre brug af de udvidede lån i december og januar.

Der er bred enighed blandt Folketingets partier om, at det aldrig har været hensigten med den politiske aftale at afskære en del af den omfattede gruppe fra at gøre fuldt ud brug af mulighederne.

Derfor vil uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen søge opbakning fra Folketingets partier til en teknisk hjemmel, der giver studerende i praktik mulighed for at søge om de ekstra SU-lån, når de er retur fra praktikken.

Yderligere oplysninger:

Følg med på su.dk, der løbende bliver opdateret med information om de ekstra SU-lånemuligheder 

Har du spørgsmål vedrørende din SU, kontakt SU-vejlederen på din uddannelsesinstitution.

Handlinger tilknyttet webside