Gå til indhold

Ny aftale forlænger SU-lånemulighederne og forhøjelse af SU-fribeløb

17. december 2020
Regeringen og en række af Folketingets partier har i en ny aftale besluttet, at uddannelsessøgende også i februar 2021 kan få udvidede SU-lån. Desuden videreføres muligheden for forhøjet fribeløb for uddannelsessøgende, der deltager i COVID-19-beredskabet.
  • Læs den politiske aftale på Erhvervsministeriets hjemmeside (pdf) [inaktivt link]

Uddannelsessøgende får nu mulighed for også i februar 2021 at søge om at få et udvidet SU-lån. Det sker efter, at regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet har indgået aftale om tillæg til aftalen om genåbning af generelle kompensationsordninger.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har ad flere omgange gjort det muligt at søge om forhøjede SU-lån for at holde hånden under uddannelsessøgende under COVID-19. Senest er muligheden blevet genoptaget til også at gælde for november, december og januar. Med den nye aftale kommer ordningen således også til at gælde for februar.

Derudover videreføres muligheden for at søge om forhøjet fribeløb for indtægt fra uddannelsessøgende, der deltager i COVID-19-beredskabet i 2021, lige som det har været muligt i 2020.

Det skyldes, at aftalepartierne er enige om, at uddannelsessøgende, som måtte få en særlig høj indkomst på grund af deltagelse i COVID-19-beredskabet, ikke skal risikere at få et krav om tilbagebetaling af SU.

Yderligere oplysninger:

Følg med på su.dk, der løbende bliver opdateret med information om de ekstra SU-lånemuligheder

Har du spørgsmål vedrørende din SU, kontakt SU-vejlederen på din uddannelsesinstitution.

Handlinger tilknyttet webside