Gå til indhold

Flere videregående uddannelser omfattes af de yderligere restriktioner

10. december 2020
Yderligere 31 kommuner bliver nu omfattet af COVID-tiltagene, der blev udmeldt den 7. december. Det drejer sig om alle kommuner i Region Sjælland og Region Midtjylland samt kommunerne Aalborg, Vejle, Fredericia og Middelfart. Dermed vil de skærpede restriktioner gælde for i alt 69 kommuner.

Fra den 11. december bliver der indført yderligere restriktioner for de videregående uddannelser, der er beliggende i:

 • Region Sjælland
 • Region Midtjylland
 • Aalborg Kommune
 • Vejle Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Middelfart Kommune

Dermed omfattes en række yderligere videregående uddannelser af de skærpede restriktioner, der indebærer, at det ikke længere er en anbefaling at ’omlægge til digital undervisning, når det er muligt’, men et krav at omlægge til ’digital undervisning uden fremmøde’ på de videregående uddannelser.

For de videregående uddannelsesinstitutioner i de pågældende områder gælder således:

 • Omlægning til digital undervisning uden fremmøde på de videregående uddannelser.
 • Der kan være enkelte undtagelser i helt særlige tilfælde, hvor fremmøde er nødvendigt, herunder f.eks. laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning.
 • Eksaminer er undtaget i det omfang, at omlægning til digitale eksaminer ikke er praktisk muligt.
 • Ved fremmøde skal der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstand og mundbind.
 • Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.
 • Biblioteker skal holde lukket for offentligheden med undtagelse af aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug.

Derudover gælder de samme skærpede restriktioner for

 • Kommunerne i Region Hovedstaden (eksklusiv Bornholm)
 • Odense Kommune

De skærpede tiltag gælder i de 69 kommuner til og med 3. januar 2021.

Nationale restriktioner

For de videregående uddannelser i resten af landet gælder:

 • Krav om brug af mundbind eller visir på uddannelsesinstitutionerne
 • Anbefaling om aflysning af arrangementer, der primært har et socialt formål
 • Anbefaling om aflysning af arrangementer med overnatning f.eks. kolonier, lejrskoler og studieture. Dog ikke hvis arrangementer sker i for arrangørerne vante rammer, og hvis arrangørerne kan garantere, at det afholdes, så det opfylder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om forebyggelse af smitte
 • Opfordring til at ansatte arbejder hjemmefra, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdet

De nationale restriktioner for de videregående uddannelser gælder til og med den 28. februar.

For yderligere oplysninger:

De videregående uddannelsesinstitutioners spørgsmål vedrørende COVID-19 kan rettes til:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181

Studerende får yderligere information fra deres uddannelsesinstitution og skal henvende sig til denne, såfremt der er spørgsmål.

Handlinger tilknyttet webside