Gå til indhold

Bachelor-, kandidatuddannelser og akademiske overbygningsuddannelser

Bachelor-, kandidat- og akademiske overbygningsuddannelser er forskningsbaserede, videregående uddannelser, der udbydes af universiteterne. Uddannelserne udbydes inden for de faglige hovedområder naturvidenskab, sundhedsvidenskab, teknisk videnskab, humaniora, teologi og samfundsvidenska

Bacheloruddannelsen

Bacheloruddannelsen på universiteterne er en forskningsbaseret heltidsuddannelse med en varighed på tre år, svarende til 180 ECTS.

Bacheloruddannelsen skal give den studerende bred faglig viden samt metodiske og teoretiske kvalifikationer inden for et eller flere fagområder. Formålet med uddannelsen er at kvalificere den studerende til at udøve erhvervsfunktioner inden for det pågældende fagområde eller fortsætte på en kandidatuddannelse.

Adgangen til en bacheloruddannelse forudsætter en gymnasial uddannelse, opfyldelse af specifikke adgangskrav (herunder en eventuel adgangsprøve) samt opfyldelse af eventuelle karakterkrav.

Kandidatuddannelsen

Kandidatuddannelsen er en forskningsbaseret heltidsuddannelse med en varighed på to år, svarende til 120 ECTS. Enkelte kandidatuddannelser, f.eks. medicin har en varighed på tre år.

Kandidatuddannelsen skal bidrage til at udbygge den viden og de kvalifikationer, som den studerende har tilegnet sig gennem bacheloruddannelsen. Formålet med uddannelsen er, at de studerende gennem faglig fordybelse videreudvikler deres kompetencer.

Uddannelsen skal sikre, at kandidaterne efterfølgende har mulighed for at vælge enten at varetage specialiserede erhvervsfunktioner eller videreuddanne sig, f.eks. ved at indskrive sig på en ph.d.-uddannelse.

Adgangen til en kandidatuddannelse forudsætter en relevant bacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau, f.eks. en professionsbacheloruddannelse. 

Den 1-årige akademiske overbygningsuddannelse

Den 1-årige akademiske overbygningsuddannelse på universiteterne er en forskningsbaseret heltidsuddannelse med en varighed på 1 år, svarende til 60 ECTS.

Den 1-årige akademiske overbygningsuddannelse skal bidrage til at udbygge den viden og de kvalifikationer, som den studerende har tilegnet sig gennem bacheloruddannelsen. Formålet med uddannelsen er, at de studerende gennem faglig fordybelse videreudvikler deres kompetencer mhp., at de efterfølgende har mulighed for at varetage specialiserede erhvervsfunktioner.

Adgangen til en 1-årig akademisk overbygningsuddannelse forudsætter en adgangsgivende akademisk bacheloruddannelse.

UddannelsesGuiden

På UddannelsesGuiden findes information om de forskellige bachelor-, kandidatuddannelser og 1-årige akademiske overbygningsuddannelser på universiteterne, hvor uddannelserne udbydes og de gældende adgangskrav.

Oversigt over bachelor-, kandidatuddannelser og akademiske overbygningsuddannelser

En oversigt over bachelor-, kandidatuddannelser og akademiske overbygningsuddannelser, der udbydes på de danske universiteter inden for de forskellige fagområder, findes på UddannelsesGuiden.

I oversigten kan du læse uddannelsesbeskrivelser for de forskellige universitetsuddannelser: 

  • Humanistiske universitetsuddannelser
  • Naturvidenskabelige universitetsuddannelser
  • Samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser
  • Sundhedsvidenskabelige universitetsuddannelser
  • Teknisk videnskabelige universitetsuddannelser

Om universiteterne og deres øvrige uddannelsestilbud

Information om de otte danske universiteter og links til universiteternes hjemmesider findes på siden 

Oplysninger om andre uddannelsesforløb, der udbydes på universiteterne, f.eks. masteruddannelser findes på siden

Optagelse og studiestøtte

Læs mere om, hvordan man søger optagelse på universiteterne og mulighederne for uddannelsesstøtte (SU)

Senest opdateret 13. oktober 2021