Gå til indhold

Ph.d.-uddannelse

Ph.d.-uddannelse er en forskeruddannelse af tre års varighed, svarende til 180 ECTS-point. Alle danske universiteter udbyder ph.d.-uddannelse inden for deres forskningsområder.

I en ph.d.-uddannelse dykker den studerende ned i et emne og forsøger at finde nye aspekter og nye sammenhænge, som kan bruges i en videreudvikling inden for det pågældende forskningsfelt. Ph.d.-uddannelsen kvalificerer den studerende til, på internationalt niveau, at varetage forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i den private og offentlige sektor, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning.

Universiteterne kan tildele ph.d.-graden inden for de fagområder, hvor universitetet har forskning, og de har oprettet en ph.d.-skole. Et universitet kan oprette en ph.d.-skole alene eller i samarbejde med et eller flere universiteter. 

Det enkelte universitet tilrettelægger selv ph.d.-uddannelsen inden for rammerne af ph.d.-bekendtgørelsen.

Uddannelsens indhold

Hver ph.d.-studerende får tildelt en hovedvejleder, der har ansvaret for den studerendes samlede ph.d.-uddannelse. Hovedvejlederen skal være anerkendt forsker inden for fagområdet, ansat på universitetet og være tilknyttet ph.d.-skolen. Den studerende kan få tildelt yderligere vejledere. 

Ph.d.-uddannelsen omfatter følgende elementer:

  • Gennemførelse af et selvstændigt ph.d.-projekt under vejledning.
  • Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet.
  • Gennemførelse af ph.d.-kurser svarende til ca. ½ år.
  • Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre eksempelvis udenlandske forskningsinstitutioner.
  • Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling.

Den ph.d.-studerende skal forsvare sin ph.d.-afhandling ved et offentligt forsvar på universitetet.

Ph.d.-studerende, som får bevilget stipendium til gennemførelse af ph.d.-studiet ved et universitet, ansættes som ph.d.-stipendiater.

Kontakt

Naimah Hussain
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 87 35
Email: nahu@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024