Gå til indhold

Kilder til finansiering

Ph.d.-området i Danmark er kendetegnet ved, at der er et betydeligt antal kilder til finansiering af ph.d.-forløb.

De primære kilder til finansiering af ph.d.-forløb er:

  • Universiteternes egne bevillinger (basismidler)
  • Forskningsrådssystemet - læs mere om forskningsrådssystemet
  • Forskeruddannelse uden for universiteterne
  • ErhvervsPhD-ordningen - læs mere om erhvervsPhD-ordningen 
  • Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning
  • Andre offentlige forskningsmidler, herunder regioner/hospitaler, sektorforskningsinstitutioner, uddannelses- og forskningsinstitutioner
  • Danske eller udenlandske virksomheder
  • Offentlige eller private danske fonde
  • EU-midler
  • Andre udenlandske kilder

Et stort antal ph.d.-forløb er samfinansierede, hvilket indebærer, at finansieringen stammer fra universitetet samt en eller flere eksterne parter. Der er stor variation i de anvendte modeller for samfinansiering, og det eksterne finansieringsbidrag kan således variere betydeligt mellem de enkelte ph.d.-forløb.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024