Gå til indhold

Ph.d.-skoler

Ph.d.-skolerne som ramme for ph.d.-uddannelsen.
Kontakt
Britta Vegeberg
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 25
Email: bve@ufm.dk
Mads Billeschou Bomholt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 81 37
Email: mbbo@ufm.dk

Fra  2007 blev ph.d.-skoler obligatoriske ved universiteterne.

Hermed blev det indført, at alle ph.d.-studerende, der gennemgår en ph.d.-uddannelse, skal være tilknyttet en ph.d.-skole, jf. universitetsloven nr. 567 af 6. juni 2007. Formålet med de obligatoriske ph.d.-skoler er at sikre høj kvalitet gennem en klar og entydig opgave- og ansvarsfordeling.

Ph.d.-skoler udgør den organisatoriske ramme for uddannelsen med administration, kurser, vejledning mv. Ph.d.-skolerne har en udpeget ph.d.-skoleleder og et ph.d.-udvalg tilknyttet. En ph.d.-skole kan omfatte flere universiteter, men er administrativt forankret på ét universitet. Ph.d.-skolerne kan desuden indgå samarbejdsaftaler med forskningsinstitutioner og udenlandske universiteter.

Universiteterne har samlet udbuddet af ph.d.-kurser på en fælles hjemmeside.

En oversigt over universiteternes ph.d.-skoler kan findes ses på de enkelte universiteters hjemmeside.

Senest opdateret 04. marts 2022